Tag Archives: chính sách thuế

Thủ tục hải quan hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập

Tạm nhập tái xuất và tạm xuất tái nhập

Tạm nhập tái xuất là gì?  Đó là việc một thương nhân Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ một quốc gia khác, hàng hóa đó được làm đầy đủ thủ tục thông quan nhập khẩu vào Việt Nam, sau đó chính thương nhân đó làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hóa đã nhập […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.