Tag Archives: các lỗi được chấp nhận trên CO

CÁC LỖI ĐƯỢC CHẤP NHẬN TRÊN CO

CÁC LỖI ĐƯỢC CHẤP NHẬN TRÊN C/O

C/O – giấy chứng nhận xuất xứ là loại chứng từ đặc biệt chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa xuất nhập khẩu. Nhờ có C/O mà chúng ta hiểu được hàng hóa đó đến từ đâu, có được hưởng ưu đãi thuế quan hay không. Về cơ bản, thông tin trên C/O […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.