Những dịch vụ khác

Value added logistics services

Những dịch vụ khác

Từ những ngày đầu, Nguyên Đăng đã hướng tới DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP, HIỆN ĐẠI, ĐA DẠNG VÀ LINH HOẠT. Cho nên, song hành với nâng cao chất lượng services truyền thống, Nguyên Đăng còn cung cấp các dịch vụ bổ trợ nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí, thống nhất về mặt thủ tục giấy tờ.

 • Đại lý xuất, nhập khẩu và forwading
 • Chứng chỉ xuất, nhập khẩu
 • Quatest (1,2,3) và các giấy tờ liên quan
 • Kiểm hóa
 • Ủy thác xuất nhập khẩu
 • Giấy chứng nhận xuất xứ
 • Hun trùng và kiểm dịch
 • Bảo hiểm hàng hóa
 • Đại lý thương mại quốc tế
 • Đăng kiểm xe các loại
 • Kiểm tra chất lượng, dán nhãn năng lượng, kết cấu…vv vv.
 • Các giấy tờ liên quan đến xuất nhập khẩu
 • Tư vấn giải pháp xuất nhập khẩu
 • Môi giới trung gian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.