MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH HÀ NAM

MÃ ZIP CODE TỈNH HÀ NAM

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH HÀ NAM  LÀ 400000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh HÀ NAM do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH HÀ NAM

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Hà Nam Huyện Bình Lục 403800 Bưu cục cấp 2 Bình Lục Tiểu Khu Bình Thắng, Thị Trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục
Tỉnh Hà Nam Huyện Bình Lục 404220 Bưu cục cấp 3 An Lão Thôn Đô Hai, Xã An Lão, Huyện Bình Lục
Tỉnh Hà Nam Huyện Bình Lục 403890 Bưu cục cấp 3 Chợ Chủ Đội 11, Xã Ngọc Lũ, Huyện Bình Lục
Tỉnh Hà Nam Huyện Bình Lục 404200 Bưu cục cấp 3 Chợ Giằm Thôn Tiêu Hạ, Xã Tiêu Động, Huyện Bình Lục
Tỉnh Hà Nam Huyện Bình Lục 404040 Bưu cục cấp 3 Chợ Sông Xóm 7, Xã Tràng An, Huyện Bình Lục
Tỉnh Hà Nam Huyện Bình Lục 403840 Bưu cục cấp 3 An Nội Thôn Đội, Xã An Nội, Huyện Bình Lục
Tỉnh Hà Nam Huyện Bình Lục 404120 Bưu cục cấp 3 Trung Lương Thôn Duy Dương, Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục
Tỉnh Hà Nam Huyện Bình Lục 403841 Điểm BĐVHX An Nội Thôn Trại Cầu, Xã An Nội, Huyện Bình Lục
Tỉnh Hà Nam Huyện Bình Lục 403880 Điểm BĐVHX An Ninh Thôn 2, Xã An Ninh, Huyện Bình Lục
Tỉnh Hà Nam Huyện Bình Lục 404100 Điểm BĐVHX An Đổ Thôn Nguyễn, Xã An Đổ, Huyện Bình Lục
Tỉnh Hà Nam Huyện Bình Lục 403820 Điểm BĐVHX An Mỹ Thôn Hòa Trung, Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục
Tỉnh Hà Nam Huyện Bình Lục 403990 Điểm BĐVHX Bình Nghĩa Xóm 3 Cát Lại, Xã Bình Nghĩa , Huyện Bình Lục
Tỉnh Hà Nam Huyện Bình Lục 403860 Điểm BĐVHX Bồ Đề Thôn Vòng Hoàng, Xã Bồ Đề, Huyện Bình Lục
Tỉnh Hà Nam Huyện Bình Lục 403830 Điểm BĐVHX Bối Cầu Thôn Bối Cầu, Xã Bối Cầu, Huyện Bình Lục
Tỉnh Hà Nam Huyện Bình Lục 403940 Điểm BĐVHX Đồn Xá Xóm Ảm, Xã Đồn Xá, Huyện Bình Lục
Tỉnh Hà Nam Huyện Bình Lục 403960 Điểm BĐVHX Đồng Du Thôn Đình Chợ, Xã Đồng Du, Huyện Bình Lục
Tỉnh Hà Nam Huyện Bình Lục 403920 Điểm BĐVHX Hưng Công Thôn Đòng, Xã Hưng Công, Huyện Bình Lục
Tỉnh Hà Nam Huyện Bình Lục 404180 Điểm BĐVHX La Sơn Thôn Ông Câu, Xã La Sơn, Huyện Bình Lục
Tỉnh Hà Nam Huyện Bình Lục 404090 Điểm BĐVHX Mỹ Thọ Thôn An Dương, Xã Mỹ Thọ, Huyện Bình Lục
Tỉnh Hà Nam Huyện Bình Lục 404041 Điểm BĐVHX Tràng An Xóm 6, Xã Tràng An, Huyện Bình Lục
Tỉnh Hà Nam Huyện Bình Lục 404140 Điểm BĐVHX Vũ Bản Xóm Liễm, Xã Vũ Bản, Huyện Bình Lục
Tỉnh Hà Nam Huyện Bình Lục 404221 Điểm BĐVHX An Lão Thôn Bói Thủy, Xã An Lão, Huyện Bình Lục
Tỉnh Hà Nam Huyện Bình Lục 403891 Điểm BĐVHX Ngọc Lũ Xóm Trung Thượng, Xã Ngọc Lũ, Huyện Bình Lục
Tỉnh Hà Nam Huyện Thanh Liêm 403300 Bưu cục cấp 2 Thanh Liêm Khu Cầu Gừng, Xã Thanh Tuyền, Huyện Thanh Liêm
Tỉnh Hà Nam Huyện Thanh Liêm 403340 Bưu cục cấp 3 Cầu Nga Thôn Nga Bắc, Xã Liêm Thuận, Huyện Thanh Liêm
Tỉnh Hà Nam Huyện Thanh Liêm 403670 Bưu cục cấp 3 Đoan Vĩ Thôn Đoan Vỹ 1, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm
Tỉnh Hà Nam Huyện Thanh Liêm 403490 Bưu cục cấp 3 Kiện Khê Thôn Kiện Khê, Thị Trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm
Tỉnh Hà Nam Huyện Thanh Liêm 403500 Điểm BĐVHX La Mát Thôn La Mát, Thị Trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm
Tỉnh Hà Nam Huyện Thanh Liêm 403650 Bưu cục cấp 3 Phố Cà Thôn Mai Cầu, Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm
Tỉnh Hà Nam Huyện Thanh Liêm 403400 Bưu cục cấp 3 Phố Động Thôn Tam, Xã Liêm Cần, Huyện Thanh Liêm
Tỉnh Hà Nam Huyện Thanh Liêm 403610 Điểm BĐVHX Liêm Sơn Thôn Sọng Thượng, Xã Liêm Sơn, Huyện Thanh Liêm
Tỉnh Hà Nam Huyện Thanh Liêm 403320 Điểm BĐVHX Liêm Túc Thôn Vỹ Khách, Xã Liêm Túc, Huyện Thanh Liêm
Tỉnh Hà Nam Huyện Thanh Liêm 403360 Điểm BĐVHX Liêm Phong Thôn Yên Thống, Xã Liêm Phong, Huyện Thanh Liêm
Tỉnh Hà Nam Huyện Thanh Liêm 403401 Điểm BĐVHX Liêm Cần Thôn Tam, Xã Liêm Cần, Huyện Thanh Liêm
Tỉnh Hà Nam Huyện Thanh Liêm 403341 Điểm BĐVHX Liêm Thuận Thôn Quán Vải, Xã Liêm Thuận, Huyện Thanh Liêm
Tỉnh Hà Nam Huyện Thanh Liêm 403651 Điểm BĐVHX Thanh Nguyên Thôn Mai Cầu, Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm
Tỉnh Hà Nam Huyện Thanh Liêm 403590 Điểm BĐVHX Thanh Tâm Thôn Chè Châu, Xã Thanh Tâm, Huyện Thanh Liêm
Tỉnh Hà Nam Huyện Thanh Liêm 403451 Điểm BĐVHX Thanh Hà Thôn Dương Xá, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm
Tỉnh Hà Nam Huyện Thanh Liêm 403380 Điểm BĐVHX Thanh Bình Thôn Lã Làng, Xã Thanh Bình, Huyện Thanh Liêm
Tỉnh Hà Nam Huyện Thanh Liêm 403301 Điểm BĐVHX Thanh Lưu Thôn Đồi Ngang, Xã Thanh Lưu, Huyện Thanh Liêm
Tỉnh Hà Nam Huyện Thanh Liêm 403510 Điểm BĐVHX Thanh Phong Thôn Phố Bói, Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Liêm
Tỉnh Hà Nam Huyện Thanh Liêm 403530 Điểm BĐVHX Thanh Thủy Thôn Đình Hậu, Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm
Tỉnh Hà Nam Huyện Thanh Liêm 403640 Điểm BĐVHX Thanh Nghị Thôn Bồng Lạng, Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm
Tỉnh Hà Nam Huyện Thanh Liêm 403570 Điểm BĐVHX Thanh Tân Thôn Thử Hòa, Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm
Tỉnh Hà Nam Huyện Thanh Liêm 403671 Điểm BĐVHX Thanh Hải Thôn Cổ Động, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm
Tỉnh Hà Nam Huyện  Kim Bảng 402700 Bưu cục cấp 2 Kim Bảng Tổ Dân phố 5 Đường quang Trung, Thị Trấn Quế, Huyện Kim Bảng
Tỉnh Hà Nam Huyện  Kim Bảng 403060 Bưu cục cấp 3 Ba Sao Xóm 4, Thị Trấn Ba Sao, Huyện Kim Bảng
Tỉnh Hà Nam Huyện  Kim Bảng 402880 Bưu cục cấp 3 Lê Hồ Thôn Phương Đàn, Xã Lê Hồ, Huyện Kim Bảng
Tỉnh Hà Nam Huyện  Kim Bảng 402900 Điểm BĐVHX Nguyễn Ú́y Thôn Phù Lưu, Xã Nguyễn Úy, Huyện Kim Bảng
Tỉnh Hà Nam Huyện  Kim Bảng 402820 Bưu cục cấp 3 Nhật Tân Xóm 15, Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng
Tỉnh Hà Nam Huyện  Kim Bảng 402830 Bưu cục cấp 3 Nhật Tựu Thôn Nhật Tựu, Xã Nhật Tựu, Huyện Kim Bảng
Tỉnh Hà Nam Huyện  Kim Bảng 402990 Bưu cục cấp 3 Tân Sơn Thôn Thụy Sơn, Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng
Tỉnh Hà Nam Huyện  Kim Bảng 403100 Bưu cục cấp 3 Thanh Sơn Thôn Thanh Nộn, Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng
Tỉnh Hà Nam Huyện  Kim Bảng 403061 Điểm BĐVHX Ba Sao Xóm 6, Thị Trấn Ba Sao, Huyện Kim Bảng
Tỉnh Hà Nam Huyện  Kim Bảng 402860 Điểm BĐVHX Đại Cương Thôn Thịnh Đại, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng
Tỉnh Hà Nam Huyện  Kim Bảng 402790 Điểm BĐVHX Đồng Hóa Thôn Phương Xá, Xã Đồng Hoá, Huyện Kim Bảng
Tỉnh Hà Nam Huyện  Kim Bảng 402770 Điểm BĐVHX Hoàng Tây Thôn Thọ Lão, Xã Hoàng Tây, Huyện Kim Bảng
Tỉnh Hà Nam Huyện  Kim Bảng 403020 Điểm BĐVHX Khả Phong Thôn Khả Phong, Xã Khả Phong, Huyện Kim Bảng
Tỉnh Hà Nam Huyện  Kim Bảng 402881 Điểm BĐVHX Lê Hồ Thôn Phương Đàn, Xã Lê Hồ, Huyện Kim Bảng
Tỉnh Hà Nam Huyện  Kim Bảng 403080 Điểm BĐVHX Liên Sơn Thôn Đồng Sơn, Xã Liên Sơn, Huyện Kim Bảng
Tỉnh Hà Nam Huyện  Kim Bảng 402920 Điểm BĐVHX Ngọc Sơn Thôn Mã Lão, Xã Ngọc Sơn, Huyện Kim Bảng
Tỉnh Hà Nam Huyện  Kim Bảng 402831 Điểm BĐVHX Nhật Tựu Thôn Văn Bối, Xã Nhật Tựu, Huyện Kim Bảng
Tỉnh Hà Nam Huyện  Kim Bảng 402991 Điểm BĐVHX Tân Sơn Thôn Hồi Trại, Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng
Tỉnh Hà Nam Huyện  Kim Bảng 403040 Điểm BĐVHX Thi Sơn Thôn Quyển Sơn, Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng
Tỉnh Hà Nam Huyện  Kim Bảng 402940 Điểm BĐVHX Thụy Lôi Thôn Gốm, Xã Thụy Lôi, Huyện Kim Bảng
Tỉnh Hà Nam Huyện  Kim Bảng 402960 Điểm BĐVHX Tượng Lĩnh Thôn Quang Thừa, Xã Tượng Lĩnh, Huyện Kim Bảng
Tỉnh Hà Nam Huyện  Kim Bảng 402750 Điểm BĐVHX Văn Xá Thôn Đặng Xá, Xã Văn Xá, Huyện Kim Bảng
Tỉnh Hà Nam Huyện Duy Tiên 402300 Bưu cục cấp 2 Duy Tiên Khu phố Thịnh Hòa, Thị Trấn Hoà Mạc, Huyện Duy Tiên
Tỉnh Hà Nam Huyện Duy Tiên 402380 Kiốt bưu điện Châu Giang Thôn Du My, Xã Châu Giang, Huyện Duy Tiên
Tỉnh Hà Nam Huyện Duy Tiên 402340 Kiốt bưu điện Chuyên Mỹ Thôn Điện Biên, Xã Chuyên Ngoại, Huyện Duy Tiên
Tỉnh Hà Nam Huyện Duy Tiên 402510 Bưu cục cấp 3 Điệp Sơn Thôn Điệp Sơn, Xã Yên Nam, Huyện Duy Tiên
Tỉnh Hà Nam Huyện Duy Tiên 402440 Bưu cục cấp 3 Đồng Văn Khu phố Nguyễn Văn Trỗi, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên
Tỉnh Hà Nam Huyện Duy Tiên 402430 Điểm BĐVHX Bạch Thượng Thôn Nhất, Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên
Tỉnh Hà Nam Huyện Duy Tiên 402381 Điểm BĐVHX Châu Giang Thôn Đông Ngoại, Xã Châu Giang, Huyện Duy Tiên
Tỉnh Hà Nam Huyện Duy Tiên 402600 Điểm BĐVHX Châu Sơn Thôn Lê Xá, Xã Châu Sơn, Huyện Duy Tiên
Tỉnh Hà Nam Huyện Duy Tiên 402341 Điểm BĐVHX Chuyên Ngoại Thôn Lỗ Hà, Xã Chuyên Ngoại, Huyện Duy Tiên
Tỉnh Hà Nam Huyện Duy Tiên 402570 Điểm BĐVHX Đọi Sơn Thôn Đọi Nhì, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên
Tỉnh Hà Nam Huyện Duy Tiên 402470 Điểm BĐVHX Duy Hải Thôn Tứ, Xã Duy Hải, Huyện Duy Tiên
Tỉnh Hà Nam Huyện Duy Tiên 402301 Điểm BĐVHX Hòa Mạc Khu phố Khánh Hòa, Thị Trấn Hoà Mạc, Huyện Duy Tiên
Tỉnh Hà Nam Huyện Duy Tiên 402360 Điểm BĐVHX Mộc Nam Thôn Nha Xá, Xã Mộc Nam, Huyện Duy Tiên
Tỉnh Hà Nam Huyện Duy Tiên 402490 Điểm BĐVHX Tiên Nội Thôn Nguyễn, Xã Tiên Nội, Huyện Duy Tiên
Tỉnh Hà Nam Huyện Duy Tiên 402610 Điểm BĐVHX Tiên Phong Thôn An Mông 1, Xã Tiên Phong, Huyện Duy Tiên
Tỉnh Hà Nam Huyện Duy Tiên 402320 Điểm BĐVHX Trác Văn Thôn Lệ Thủy, Xã Trác Văn, Huyện Duy Tiên
Tỉnh Hà Nam Huyện Duy Tiên 402410 Điểm BĐVHX Yên Bắc Thôn Chợ Lương, Xã Yên Bắc, Huyện Duy Tiên
Tỉnh Hà Nam Huyện Duy Tiên 402511 Điểm BĐVHX Yên Nam Thôn Thận Trại, Xã Yên Nam, Huyện Duy Tiên
Tỉnh Hà Nam Huyện Duy Tiên 402370 Điểm BĐVHX Mộc Bắc Thôn Hoàn Dương, Xã Mộc Bắc, Huyện Duy Tiên
Tỉnh Hà Nam Huyện Duy Tiên 402530 Điểm BĐVHX Tiên Ngoại Thôn Minh, Xã Tiên Ngoại, Huyện Duy Tiên
Tỉnh Hà Nam Huyện Duy Tiên 402450 Điểm BĐVHX Duy Minh Thôn Ninh Não, Xã Duy Minh, Huyện Duy Tiên
Tỉnh Hà Nam Huyện Lý Nhân 401500 Bưu cục cấp 2 Lý Nhân Đường Trần Hưng Đạọ, Thị Trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân
Tỉnh Hà Nam Huyện Lý Nhân 401560 Bưu cục cấp 3 Cầu Không Thôn Văn An, Xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân
Tỉnh Hà Nam Huyện Lý Nhân 401610 Bưu cục cấp 3 Chân Lý Thôn Chẹm Khê, Xã Chân Lý, Huyện Lý Nhân
Tỉnh Hà Nam Huyện Lý Nhân 402000 Bưu cục cấp 3 Chợ Chanh Thôn Chanh, Xã Nhân Mỹ, Huyện Lý Nhân
Tỉnh Hà Nam Huyện Lý Nhân 401750 Bưu cục cấp 3 Chính Lý Thôn Chính Lý, Xã Chính Lý, Huyện Lý Nhân
Tỉnh Hà Nam Huyện Lý Nhân 402070 Bưu cục cấp 3 Nhân Tiến Thôn Trung Kỳ, Xã Tiến Thắng, Huyện Lý Nhân
Tỉnh Hà Nam Huyện Lý Nhân 401561 Điểm BĐVHX Bắc Lý Thôn Nội Dối, Xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân
Tỉnh Hà Nam Huyện Lý Nhân 401660 Điểm BĐVHX Đạo Lý Thôn Thọ Chương, Xã Đạo Lý, Huyện Lý Nhân
Tỉnh Hà Nam Huyện Lý Nhân 401530 Điểm BĐVHX Đức Lý Thôn Nội, Xã Đức Lý, Huyện Lý Nhân
Tỉnh Hà Nam Huyện Lý Nhân 401810 Điểm BĐVHX Hợp Lý Thôn Chỉ Trụ, Xã Hợp Lý, Huyện Lý Nhân
Tỉnh Hà Nam Huyện Lý Nhân 402080 Điểm BĐVHX Hòa Hậu Thôn Đại Hoàng, Xã Hoà Hậu, Huyện Lý Nhân
Tỉnh Hà Nam Huyện Lý Nhân 401680 Điểm BĐVHX Nguyên Lý Thôn Thư Lâu, Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân
Tỉnh Hà Nam Huyện Lý Nhân 401590 Điểm BĐVHX Nhân Đạo Thôn Khu Hoàng, Xã Nhân Đạo, Huyện Lý Nhân
Tỉnh Hà Nam Huyện Lý Nhân 401980 Điểm BĐVHX Nhân Bình Xóm 12+13, Xã Nhân Bình, Huyện Lý Nhân
Tỉnh Hà Nam Huyện Lý Nhân 401950 Điểm BĐVHX Nhân Chính Thôn Thượng Vĩ, Xã Nhân Chính, Huyện Lý Nhân
Tỉnh Hà Nam Huyện Lý Nhân 401850 Điểm BĐVHX Nhân Hưng Thôn Mai Hoành, Xã Nhân Hưng, Huyện Lý Nhân
Tỉnh Hà Nam Huyện Lý Nhân 401910 Điểm BĐVHX Nhân Khang Xóm 5, Xã Nhân Khang, Huyện Lý Nhân
Tỉnh Hà Nam Huyện Lý Nhân 401960 Điểm BĐVHX Nhân Nghĩa Thôn Đông Quan, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Lý Nhân
Tỉnh Hà Nam Huyện Lý Nhân 401870 Điểm BĐVHX Nhân Thịnh Thôn Bàng Lam, Xã Nhân Thịnh, Huyện Lý Nhân
Tỉnh Hà Nam Huyện Lý Nhân 402040 Điểm BĐVHX Phú Phúc Thôn Lý Nhân, Xã Phú Phúc, Huyện Lý Nhân
Tỉnh Hà Nam Huyện Lý Nhân 401790 Điểm BĐVHX Văn Lý Thôn Quan Hạ, Xã Văn Lý, Huyện Lý Nhân
Tỉnh Hà Nam Huyện Lý Nhân 402020 Điểm BĐVHX Xuân Khê Xóm 8, Xã Xuân Khê, Huyện Lý Nhân
Tỉnh Hà Nam Huyện Lý Nhân 401520 Điểm BĐVHX Đồng Lý Thôn Mai Xá, Xã Đồng Lý, Huyện Lý Nhân
Tỉnh Hà Nam Huyện Lý Nhân 401720 Điểm BĐVHX Công Lý Thôn Mạc Hạ, Xã Công Lý, Huyện Lý Nhân
Tỉnh Hà Nam Huyện Lý Nhân 401611 Điểm BĐVHX Chân Lý Thôn Đồng Yên, Xã Chân Lý, Huyện Lý Nhân
Tỉnh Hà Nam Huyện Lý Nhân 401751 Điểm BĐVHX Chính Lý Xóm 11, Xã Chính Lý, Huyện Lý Nhân
Tỉnh Hà Nam Thành Phố Phủ Lý 400000 Bưu cục cấp 1 Phủ Lý Sô´114, Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành Phố Phủ Lý
Tỉnh Hà Nam Thành Phố Phủ Lý 401320 Bưu cục cấp 3 Thanh Châu Thôn Thượng Tổ 1, Phường Thanh Châu, Thành Phố Phủ Lý
Tỉnh Hà Nam Thành Phố Phủ Lý 401170 Bưu cục cấp 3 Châu Sơn Sô´chưa có SN, Đường Lý Thái Tổ, Phường Lê Hồng Phong, Thành Phố Phủ Lý
Tỉnh Hà Nam Thành Phố Phủ Lý 401321 Điểm BĐVHX Thanh Châu Thôn Bảo Lộc 2, Phường Thanh Châu, Thành Phố Phủ Lý
Tỉnh Hà Nam Thành Phố Phủ Lý 401030 Điểm BĐVHX Lam Hạ Thôn Đường Ấ́m, Phường Lam Hạ, Thành Phố Phủ Lý
Tỉnh Hà Nam Thành Phố Phủ Lý 401040 Điểm BĐVHX Phù Vân Thôn 2, Xã Phù Vân, Thành Phố Phủ Lý
Tỉnh Hà Nam Thành Phố Phủ Lý 401340 Điểm BĐVHX Liêm Chung Xóm 5, Xã Liêm Chung, Thành Phố Phủ Lý
Tỉnh Hà Nam Thành Phố Phủ Lý 401120 Bưu cục cấp 3 Qui Lưu Sô´149, Đường Qui Lưu, Phường Minh Khai, Thành Phố Phủ Lý
Tỉnh Hà Nam Thành Phố Phủ Lý 401294 Điểm BĐVHX Liêm Chính Thôn Mễ Nội, Phường Liêm Chính, Thành Phố Phủ Lý
Tỉnh Hà Nam Thành Phố Phủ Lý 400900 Bưu cục Hệ 1 Hà Nam Sô´114, Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành Phố Phủ Lý
Tỉnh Hà Nam Thành Phố Phủ Lý 401380 Điểm BĐVHX Trịnh xá Thôn Thôn Tràng, Xã Trịnh Xá, Thành Phố Phủ Lý
Tỉnh Hà Nam Thành Phố Phủ Lý 401370 Điểm BĐVHX Đinh Xá Thôn Thôn Trung, Xã Đinh Xá, Thành Phố Phủ Lý
Tỉnh Hà Nam Thành Phố Phủ Lý 401480 Điểm BĐVHX Tiên Hiệp Thôn Thôn Phú Thứ, Xã Tiên Hiệp, Thành Phố Phủ Lý
Tỉnh Hà Nam Thành Phố Phủ Lý 401470 Điểm BĐVHX Tiên Hải Thôn Thôn Quán Nha, Xã Tiên Hải, Thành Phố Phủ Lý
Tỉnh Hà Nam Thành Phố Phủ Lý 401490 Điểm BĐVHX Tiên Tân Thôn Thôn Mạc, Xã Tiên Tân, Thành Phố Phủ Lý
Tỉnh Hà Nam Thành Phố Phủ Lý 401390 Điểm BĐVHX Kim Bình Thôn Thôn Phù Lão, Xã Kim Bình, Thành Phố Phủ Lý
Tỉnh Hà Nam Thành Phố Phủ Lý 401450 Điểm BĐVHX Thanh Tuyền Thôn Thôn Lại Xá, Phường Thanh Tuyền, Thành Phố Phủ Lý
Tỉnh Hà Nam Thành Phố Phủ Lý 401410 Điểm BĐVHX Liêm Tiết Thôn Thôn Đào, Xã Liêm Tiết, Thành Phố Phủ Lý
Tỉnh Hà Nam Thành Phố Phủ Lý 401430 Điểm BĐVHX Liêm Tuyền Thôn Thôn Ngái Trì, Xã Liêm Tuyền, Thành Phố Phủ Lý
Tỉnh Hà Nam Thành Phố Phủ Lý 404510 Bưu cục cấp 3 KHL Phủ Lý Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành Phố Phủ Lý
Tỉnh Hà Nam Thành Phố Phủ Lý 404505 Bưu cục cấp 3 Hành Chính Công Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành Phố Phủ Lý

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH HÀ NAM. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.