MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH ĐẮK LẮK

MÃ ZIP CODE TỈNH ĐẮK LẮK

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH ĐẮK LẮK  LÀ 630000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn TỈNH ĐẮK LẮK do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH ĐẮK LẮK

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Cư M’Gar 634300 Bưu cục cấp 2 Cư M’gar Khối 3, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M’Gar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Cư M’Gar 634560 Điểm BĐVHX Ea Pôk Thôn An Bình, Thị Trấn Ea Pốc, Huyện Cư M’Gar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Cư M’Gar 634600 Điểm BĐVHX Cuôr Đăng Buôn Cuôr Đăng A, Xã Cuôr Đăng, Huyện Cư M’Gar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Cư M’Gar 634340 Điểm BĐVHX Cư Dliê Mnông Thôn Tân Lập, Xã Cư Dliê M’Nông, Huyện Cư M’Gar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Cư M’Gar 634580 Điểm BĐVHX Cư Suê Thôn 1, Xã Cư Suê, Huyện Cư M’Gar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Cư M’Gar 634380 Điểm BĐVHX Ea Kiết Buôn Ya wăm A, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M’Gar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Cư M’Gar 634510 Điểm BĐVHX Ea Mnang Thôn 1a, Xã Ea M’Nang, Huyện Cư M’Gar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Cư M’Gar 634610 Điểm BĐVHX Ea M’roh Thôn 2, Xã Ea M’Droh, Huyện Cư M’Gar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Cư M’Gar 634360 Điểm BĐVHX Ea Tar Thôn 1, Xã Ea Tar, Huyện Cư M’Gar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Cư M’Gar 634470 Điểm BĐVHX Ea Hdinh Thôn 1, Xã Ea H’Ding, Huyện Cư M’Gar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Cư M’Gar 634320 Điểm BĐVHX Ea Tul Buôn Tu, Xã Ea Tul, Huyện Cư M’Gar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Cư M’Gar 634450 Điểm BĐVHX Ea Kpam Thôn 1, Xã Ea Kpam, Huyện Cư M’Gar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Cư M’Gar 634540 Điểm BĐVHX Ea Drơng Thôn Tân Phú, Xã Ea Drơng, Huyện Cư M’Gar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Cư M’Gar 634420 Điểm BĐVHX Cư Mgar Thôn 6, Xã Cư M’Gar, Huyện Cư M’Gar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Cư M’Gar 634611 Điểm BĐVHX Quảng Hiệp Thôn Hiệp Hưng, Xã Quảng Hiệp, Huyện Cư M’Gar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện M’Đrắk 633900 Bưu cục cấp 2 M’ðrak Khối 11, Thị Trấn M’ĐRắK, Huyện M’Đrắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện M’Đrắk 634110 Điểm BĐVHX Cư Króa Thôn 2, Xã Cư Kroá, Huyện M’Đrắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện M’Đrắk 634050 Điểm BĐVHX Ea Lai Thôn 10, Xã Ea Lai, Huyện M’Đrắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện M’Đrắk 634000 Điểm BĐVHX Cư Prao Thôn 4, Xã Cư Prao, Huyện M’Đrắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện M’Đrắk 634070 Điểm BĐVHX Krông Jing Thôn 1, Xã Krông Jing, Huyện M’Đrắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện M’Đrắk 634170 Điểm BĐVHX Ea Trang Thôn 1, Xã Ea Trang, Huyện M’Đrắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện M’Đrắk 634150 Điểm BĐVHX Cư Mta Thôn Tân Lập, Xã Cư M’Ta, Huyện M’Đrắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện M’Đrắk 633980 Điểm BĐVHX Ea Mlây Thôn 1, Xã Ea H’Mlay, Huyện M’Đrắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện M’Đrắk 634130 Điểm BĐVHX Krông Á Thôn 1, Xã Krông A’, Huyện M’Đrắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện M’Đrắk 633901 Điểm BĐVHX Ea Riêng Thôn 1, Xã Ea Riêng, Huyện M’Đrắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện M’Đrắk 633960 Điểm BĐVHX Ea Mdoal Thôn 6, Xã Ea M’Doal, Huyện M’Đrắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện M’Đrắk 634020 Điểm BĐVHX EaPil Thôn 2, Xã Ea Pil, Huyện M’Đrắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Buôn Hồ 634700 Bưu cục cấp 2 Thị Xã Buôn Hồ Sô´156, Đường Hùng vương, Phường An Lạc, Thị Xã Buôn Hồ
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Buôn Hồ 634980 Điểm BĐVHX Hà Lan Thôn Quyết Tiến 1, Phường Thống Nhất, Thị Xã Buôn Hồ
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Buôn Hồ 635070 Điểm BĐVHX Cư Bao Thôn Tây Hà 6, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Buôn Hồ 635030 Điểm BĐVHX Bình Thuận Thôn Bình Minh 1, Xã Bình Thuận, Thị Xã Buôn Hồ
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Buôn Hồ 635000 Điểm BĐVHX Ea Siên Thôn 2a, Xã Ea Siên, Thị Xã Buôn Hồ
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Buôn Hồ 634950 Điểm BĐVHX Ea Drông Thôn 5, Xã Ea Drông, Thị Xã Buôn Hồ
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Buôn Hồ 634920 Điểm BĐVHX Ea Blang Thôn Tân Bình, Xã Ea Blang, Thị Xã Buôn Hồ
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Buôn Hồ 634900 Điểm BĐVHX Đoàn Kết Thôn Nhơn Bình 1, Xã Đoàn Kết, Thị Xã Buôn Hồ
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Cư Kuin 638100 Bưu cục cấp 2 Cư Kuin Buôn KPung, Xã Hoà Hiệp, Huyện Cư Kuin
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Cư Kuin 636750 Bưu cục cấp 3 Trung Hòa Thôn 8, Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Cư Kuin 636760 Điểm BĐVHX Ea Ktur Thôn 9, Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Cư Kuin 636730 Bưu cục cấp 3 Việt Đức 4 Thôn 22, Xã Cư Ning, Huyện Cư Kuin
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Cư Kuin 636731 Điểm BĐVHX Cư Êwi Thôn 1B, Xã Cư ÊWi, Huyện Cư Kuin
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Cư Kuin 636732 Điểm BĐVHX EaNing Thôn 8, Xã Cư Ning, Huyện Cư Kuin
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Cư Kuin 636710 Điểm BĐVHX Ea Hu Thôn 1, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Cư Kuin 636790 Điểm BĐVHX Ea Tiêu Thôn 5, Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Cư Kuin 636661 Điểm BĐVHX Đray Bhăng Thôn Lô 13, Xã Đrây BHăng, Huyện Cư Kuin
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Cư Kuin 636680 Điểm BĐVHX Ea Bhốk Thôn 6, Xã Ea BHốk, Huyện Cư Kuin
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Cư Kuin 636691 Điểm BĐVHX Ea Bhốk 2 Buôn Ea Kmar, Xã Ea BHốk, Huyện Cư Kuin
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Cư Kuin 638220 Bưu cục cấp 3 Hòa Hiệp Thôn Kim Châu, Xã Đrây BHăng, Huyện Cư Kuin
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Lắk 637400 Bưu cục cấp 2 Lak Sô´199, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Lắk 637540 Điểm BĐVHX Đắk Nuê Buôn Dhăm 1, Xã Đắk Nuê, Huyện Lắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Lắk 637560 Điểm BĐVHX Đắk Phơi Thôn Liêng Ông, Xã Đắk Phơi, Huyện Lắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Lắk 637510 Điểm BĐVHX Buôn Triết Thôn Đoàn Kết 2, Xã Buôn Triết, Huyện Lắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Lắk 637490 Điểm BĐVHX Buôn Tría Thôn Liên Kết 3, Xã Buôn Tría, Huyện Lắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Lắk 637580 Điểm BĐVHX Krông Nô Buôn Phi Dih Ya B, Xã Krong Nô, Huyện Lắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Lắk 637420 Điểm BĐVHX Bông Krang Thôn Sân Bay, Xã Bông Krang, Huyện Lắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Lắk 637460 Điểm BĐVHX Đắk Liêng Thôn Ngã 3, Xã Đắk Liêng, Huyện Lắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Lắk 637610 Điểm BĐVHX Nam Ka Thôn 3, Xã Nam Ka, Huyện Lắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Lắk 637600 Điểm BĐVHX Ea Rbin Thôn 2, Xã Ea Rbin, Huyện Lắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Lắk 637440 Điểm BĐVHX Yang Tao Buôn Đông Bắc, Xã Yang Tao, Huyện Lắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Lắk 637663 Hòm thư Công cộng Chợ Liên Sơn Ngõ 1, Đường Nơ Trang Lơng, Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Lắk 637662 Hòm thư Công cộng Bệnh viện đa khoa huyện Lăk Ngõ 3, Đường Phạm Ngọc Thạch, Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Bông 637000 Bưu cục cấp 2 Krông Bông Tổ Dân phố 3, Thị Trấn Krông Kmar, Huyện Krông Bông
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Bông 637080 Điểm BĐVHX Cư Đrăm Buôn Cư Đrăm, Xã Cư Đrăm, Huyện Krông Bông
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Bông 637060 Điểm BĐVHX Hòa Phong Thôn 2, Xã Hoà Phong, Huyện Krông Bông
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Bông 637170 Điểm BĐVHX Hòa Thành Thôn 1, Xã Hoà Thành, Huyện Krông Bông
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Bông 637100 Điểm BĐVHX Cư Pui Buôn Khanh, Xã Cư Pui, Huyện Krông Bông
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Bông 637160 Điểm BĐVHX Hòa Tân Thôn 1, Xã Hoà Tân, Huyện Krông Bông
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Bông 637140 Điểm BĐVHX Dang Kang Thôn 1, Xã Dăng Kang, Huyện Krông Bông
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Bông 637120 Điểm BĐVHX Cư Kty Thôn 1, Xã Cư Kty, Huyện Krông Bông
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Bông 637020 Điểm BĐVHX Khuê Ngọc Điền Thôn 5, Xã Khuê Ngọc Điển, Huyện Krông Bông
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Bông 637220 Điểm BĐVHX Yang Mao Buôn M’Nang Dơng, Xã Yang Mao, Huyện Krông Bông
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Bông 637200 Điểm BĐVHX Hoà Sơn Thôn 4, Xã Hoà Sơn, Huyện Krông Bông
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Bông 637012 Điểm BĐVHX Hòa Lễ Thôn 1, Xã Hoà Lễ, Huyện Krông Bông
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông ANa 636600 Bưu cục cấp 2 Krông Ana Tổ DP 5, Thị Trấn Buôn Trấp, Huyện Krông ANa
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông ANa 636640 Điểm BĐVHX EaNa Thôn Tân Tiến, Xã Ea Na, Huyện Krông ANa
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông ANa 636620 Điểm BĐVHX Dur Kmal Buôn Dur 1, Xã Dur Kmăl, Huyện Krông ANa
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông ANa 636830 Điểm BĐVHX Đray Sáp Thôn Eana, Xã Đray Sáp, Huyện Krông ANa
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông ANa 636641 Điểm BĐVHX Ea Bông Thôn Hòa Tây, Xã Ea Bông, Huyện Krông ANa
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông ANa 636880 Điểm BĐVHX Băng A Drênh Thôn Ea Bring, Xã Băng A Drênh, Huyện Krông ANa
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông ANa 636870 Điểm BĐVHX Quảng Điền Thôn 2, Xã Quảng Điền, Huyện Krông ANa
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông ANa 636866 Điểm BĐVHX Bình Hòa Thôn 1, Xã Bình Hoà, Huyện Krông ANa
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông ANa 636612 Hòm thư Công cộng Trường THPT Krông Ana Khối V, Thị Trấn Buôn Trấp, Huyện Krông ANa
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông ANa 636611 Hòm thư Công cộng 141 Nguyễn Tất Thành Khối V, Thị Trấn Buôn Trấp, Huyện Krông ANa
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Ea Súp 636300 Bưu cục cấp 2 Ea Súp Sô´103, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Ea Súp 636440 Điểm BĐVHX Ya Tờ Mốt Thôn 8, Xã Ya Tờ Mốt, Huyện Ea Súp
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Ea Súp 636420 Điểm BĐVHX Ia JLơi Thôn 6, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Ea Súp 636470 Điểm BĐVHX Ea Bung Thôn 3, Xã Ea Bung, Huyện Ea Súp
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Ea Súp 636390 Điểm BĐVHX Ea Rốk Thôn 7, Xã Ea RốK, Huyện Ea Súp
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Ea Súp 636340 Điểm BĐVHX Ea Lê Thôn 5, Xã Ea Lê, Huyện Ea Súp
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Ea Súp 636500 Điểm BĐVHX Cư Mlan Thôn 4, Xã Cư M’lan, Huyện Ea Súp
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Ea Súp 636370 Điểm BĐVHX Cư Kbang Thôn 3, Xã Cư K’Bang, Huyện Ea Súp
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Ea Súp 636441 Điểm BĐVHX Trung Đoàn 737 Thôn 4 , Đội 5, Xã Ia Rvê, Huyện Ea Súp
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Ea Súp 636442 Điểm BĐVHX Ia RVê Thôn 4, đội 5, Xã Ia Rvê, Huyện Ea Súp
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Buôn Đôn 636000 Bưu cục cấp 2 Buôn Đôn Thôn 15, Xã Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Buôn Đôn 636120 Điểm BĐVHX EaBar Thôn thôn 18,18A và thôn 18B, Xã Ea Bar, Huyện Buôn Đôn
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Buôn Đôn 636020 Điểm BĐVHX Ea Huar Thôn 4, Xã Ea Huar, Huyện Buôn Đôn
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Buôn Đôn 636150 Điểm BĐVHX Ea Nuôl Buôn Niêng 1, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Buôn Đôn 636001 Điểm BĐVHX Ea Wer Buôn Tul A, Xã Ea Wer, Huyện Buôn Đôn
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Buôn Đôn 636070 Điểm BĐVHX Tân Hòa Thôn 10, Xã Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Buôn Đôn 636100 Điểm BĐVHX Cuôr Knia Thôn 9, Xã Cuôr Knia, Huyện Buôn Đôn
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Buôn Đôn 636040 Điểm BĐVHX Krông Na Buôn Ea arông A và EarôngB, Xã KRông Na, Huyện Buôn Đôn
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Buôn Đôn 636115 Hòm thư Công cộng Trường THPT Trần Đại Nghĩa Thôn 4, Xã Cuôr Knia, Huyện Buôn Đôn
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Buôn Đôn 636018 Hòm thư Công cộng Trường THPT Buôn Đôn Thôn Hà Bắc, Xã Ea Wer, Huyện Buôn Đôn
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Năng 635200 Bưu cục cấp 2 Krông Năng Tổ dân phố 2, Thị Trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Năng 635420 Điểm BĐVHX Nt 49 Thôn 5, Xã Phú Xuân, Huyện Krông Năng
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Năng 635290 Điểm BĐVHX Dliê Ya Thôn Quyết Tâm, Xã DLiê Ya, Huyện Krông Năng
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Năng 635350 Điểm BĐVHX Ea Hồ Thôn Trung Hồ, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Năng 635260 Điểm BĐVHX Ea Tam Thôn Tân Lập, Xã Ea Tam, Huyện Krông Năng
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Năng 635220 Điểm BĐVHX Tam Giang Thôn Giang Xuân, Xã Tam Giang, Huyện Krông Năng
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Năng 635380 Điểm BĐVHX Ea Toh Thôn Tân Hợp, Xã Ea Toh, Huyện Krông Năng
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Năng 635421 Điểm BĐVHX Phú Xuân Thôn Xuân Thuận, Xã Phú Xuân, Huyện Krông Năng
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Năng 635320 Điểm BĐVHX Phú Lộc Thôn Lộc Tân, Xã Phú Lộc, Huyện Krông Năng
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Năng 635470 Điểm BĐVHX Ea Tân Thôn Đoàn Kết, Xã Ea Tấn, Huyện Krông Năng
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Năng 635460 Điểm BĐVHX Cư Klông Thôn Tam Bình, Xã Cư KLông, Huyện Krông Năng
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Năng 635537 Điểm BĐVHX Ea Púk Thôn Giang Minh, Xã EaPúk, Huyện Krông Năng
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Năng 635213 Hòm thư Công cộng Ngã 4 Nguyễn Tất Thành và Tôn Đức Thắng Tổ dân phố 2, Thị Trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Năng 635524 Hòm thư Công cộng UBND xã Ea Đar Thôn Giang Châu, Xã EaĐák, Huyện Krông Năng
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Búk 634740 Bưu cục cấp 3 Pơn Đrang Thôn 7, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Búk 634870 Điểm BĐVHX Cư Pơng Buôn Đray Huê, Xã Cư Pơng, Huyện Krông Búk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Búk 634820 Điểm BĐVHX Cư Né Thôn 6, Xã Cư Né, Huyện Krông Búk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Búk 634790 Điểm BĐVHX Cư Kpô Thôn An Bình, Xã Cư KBô, Huyện Krông Búk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Búk 634791 Điểm BĐVHX Kty Thôn Nam Anh, Xã Cư KBô, Huyện Krông Búk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Búk 634850 Điểm BĐVHX Ea Ngai Thôn 2, Xã Ea Ngai, Huyện Krông Búk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Búk 634710 Bưu cục cấp 2 Krông Búk Thôn 7, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Ea Kar 633400 Bưu cục cấp 2 Ea Kar Khối 3b, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Ea Kar 633460 Bưu cục cấp 3 Ea Knop Khối 1, Thị trấn Ea KNốp, Huyện Ea Kar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Ea Kar 633720 Điểm BĐVHX Cư Jiang Thôn 6, Xã Cư Jiang, Huyện Ea Kar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Ea Kar 633680 Điểm BĐVHX Ea Ô Thôn 12, Xã Ea Ô, Huyện Ea Kar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Ea Kar 633430 Điểm BĐVHX Ea Ðar Thôn 10, Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Ea Kar 633630 Điểm BĐVHX Ea Pal Thôn 12, Xã Ea PăL, Huyện Ea Kar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Ea Kar 633660 Điểm BĐVHX Ea Kmut Thôn Ninh Thanh 1, Xã Ea Kmút, Huyện Ea Kar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Ea Kar 633520 Điểm BĐVHX EaSar Thôn 2, Xã Ea Sar, Huyện Ea Kar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Ea Kar 633600 Điểm BĐVHX Cư Ni Buôn eagar, Xã Cư Ni, Huyện Ea Kar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Ea Kar 633750 Điểm BĐVHX Cư Bông Thôn 20, Xã Cư Bông, Huyện Ea Kar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Ea Kar 633559 Điểm BĐVHX Xuân Phú Thôn 5, Xã Xuân Phú, Huyện Ea Kar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Ea Kar 633506 Điểm BĐVHX Ea Tyh Thôn Trung An, Xã Ea Tih, Huyện Ea Kar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Ea Kar 633481 Hòm thư Công cộng Trường THPT Trần Quốc Toản Khối 1, Thị trấn Ea KNốp, Huyện Ea Kar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Ea Kar 633883 Hòm thư Công cộng Nhà Văn hóa Trung tâm huyện Khối 3a, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Ea Kar 633882 Hòm thư Công cộng Ngã 4 Trần Phú và Nguyễn Tất Thành Khối 3b, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Ea Kar 633881 Hòm thư Công cộng Bệnh viên đa khoa huyện Ea Kar Khối 2A, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Pắk 632700 Bưu cục cấp 2 Krông Pắk Sô´205, Đường Giải Phóng, Thị Trấn Phước An, Huyện Krông Pắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Pắk 633000 Bưu cục cấp 3 Ea Kuang Sô´km38, Thôn Phước Lộc 1, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Pắk 633040 Điểm BĐVHX Krông Búk Thôn Chợ, Xã Krông Búk, Huyện Krông Pắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Pắk 632970 Điểm BĐVHX Hòa An Thôn 2, Xã Hoà An, Huyện Krông Pắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Pắk 633160 Điểm BĐVHX Hòa Tiến Thôn 2a, Xã Hoà Tiến, Huyện Krông Pắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Pắk 632860 Điểm BĐVHX Ea Hiu Buôn Roang Đơng, Xã Ea Hiu, Huyện Krông Pắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Pắk 633260 Điểm BĐVHX Ea Yiêng Thôn 4, Xã Ea Yiêng, Huyện Krông Pắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Pắk 633220 Điểm BĐVHX Vụ Bổn Thôn Tân Quí, Xã Vụ Bổn, Huyện Krông Pắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Pắk 633200 Điểm BĐVHX Ea Uy Buôn Hàng 1b, Xã Ea Uy, Huyện Krông Pắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Pắk 632880 Điểm BĐVHX Ea Kuăng Thôn Phước Hòa 1, Xã Ea Kuăng, Huyện Krông Pắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Pắk 633100 Điểm BĐVHX Ea Knuếc Thôn Tân Hòa 2, Xã Ea Knuêc, Huyện Krông Pắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Pắk 632910 Điểm BĐVHX Ea Kly Thôn 8a, Xã Ea Kly, Huyện Krông Pắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Pắk 633120 Điểm BĐVHX Ea Knuêc 2 Thôn Tân Bình, Xã Ea Knuêc, Huyện Krông Pắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Pắk 633095 Điểm BĐVHX Ea Kênh Thôn Tân Trung, Xã Ea Kênh, Huyện Krông Pắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Pắk 633190 Điểm BĐVHX Tân Tiến Thôn 3, Xã Tân Tiến, Huyện Krông Pắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Pắk 633035 Điểm BĐVHX Ea Phê 1 Thôn 6, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắk
Tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Pắk 633036 Điểm BĐVHX Ea Phê 2 Thôn 5a, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắk
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 630000 Bưu cục cấp 1 Buôn Ma Thuột Sô´01, Đường Nơ Trang Long, Phường Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 631070 Bưu cục cấp 3 TTĐM Sô´286, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 631848 Bưu cục cấp 3 Ngã Sáu 1 Sô´01-03, Đường Nơ Trang Long, Phường Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 631300 Bưu cục cấp 3 Km5 Sô´507, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Tân Lập, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 631110 Bưu cục cấp 3 Cổng 3 Sô´175, Đường Ngô Quyền, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 631705 Bưu cục cấp 3 Phan Chu Trinh Sô´256A, Đường Phan Chu Trinh, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 631100 Bưu cục cấp 3 Phan Bội Châu Sô´286, Đường Phan Bội Châu, Phường Thống Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 631080 Bưu cục cấp 3 Khách Hàng Lớn Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 632011 Bưu cục cấp 3 Tổ Bưu tá Thành phố Buôn Ma Thuột Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 632009 Bưu cục cấp 3 Tổ Lái xe Buôn Ma Thuột Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 632010 Bưu cục cấp 3 Phát tại Khai thác 3 Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 632090 Bưu cục cấp 3 Đại học tây nguyên Sô´554, Đường Lê Duẩn, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 632210 Bưu cục cấp 3 Hòa Khánh Sô´356A, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 632120 Bưu cục cấp 3 Hòa Thắng Sô´04, Đường Nguyễn Thái Bình, Xã Hoà Thắng, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 631450 Bưu cục cấp 3 Hòa Thuận Sô´73 QL14, Thôn 5, Xã Hoà Thuận, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 631790 Điểm BĐVHX Cư Ê Bua Buôn Đùng, Xã Cư E Bur, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 632211 Điểm BĐVHX Khánh Xuân Đường Phan Huy Chú, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 631420 Điểm BĐVHX Ea Tu Thôn 1, Xã EaTu, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 632260 Điểm BĐVHX Ea Kao Thôn 1, Xã EaKao, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 632360 Điểm BĐVHX Hòa Đông Thôn 15, Xã Hoà Đông, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 632330 Điểm BĐVHX Hòa Phú Thôn 1, Xã Hoà Phú, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 632314 Điểm BĐVHX VHX Hòa Khánh Thôn 19, Xã Hoà Khánh, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 632390 Điểm BĐVHX Hòa Xuân Thôn 1, Xã Hoà Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 631380 Đại lý bưu điện Tân Hòa Sô´KM8 QL26, Tổ Dân Phố 4, Phường Tân Hoà, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 631615 Hòm thư Công cộng Trường THPT Phú Xuân Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 631704 Hòm thư Công cộng Trường THPT Lê Qúy Đôn Đường Trần Nhật Duật, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 630990 Hòm thư Công cộng Chi nhánh PHBC Đường Lê Duẩn, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 632097 Hòm thư Công cộng Trường CĐSP Đăk Lăk Đường Lê Duẩn, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 631408 Hòm thư Công cộng Trường Văn hóa 3 Đường quốc lộ 26, Phường Tân Hoà, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 632255 Hòm thư Công cộng Trường DTNT Nơ Trang Lơng Hẻm 137, Đường Phan Huy Chú, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 632256 Hòm thư Công cộng Trường THPT Lê Duẩn Đường Phan Huy Chú, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 632183 Hòm thư Công cộng Doanh trại quân đội Đường Nguyễn Thái Bình, Xã Hoà Thắng, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 631439 Hòm thư Công cộng UBND xã Ea Tu Thôn 1, Xã EaTu, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 632279 Hòm thư Công cộng Nhà cộng đồng Ea Kao Buôn ÊKao, Xã EaKao, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 632597 Hòm thư Công cộng Trường DTNT Tây Nguyên Khối 4, Phường Thành Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 632351 Hòm thư Công cộng Trường THPT Trần Phú Buôn Mrê, Xã Hoà Phú, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 632401 Hòm thư Công cộng Tiểu đoàn 303 Thôn 3, Xã Hoà Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk Thành Phố Buôn Ma Thuột 630900 Bưu cục văn phòng Hệ 1 Đắk Lắk Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH ĐẮK LẮK. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.