MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH CÀ MAU

Mã zip code tỉnh Cà Mau

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH CÀ MAU  LÀ 970000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh CÀ MAU do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH CÀ MAU

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Cà Mau Huyện Năm Căn 973900 Bưu cục cấp 2 Năm Căn Khóm I, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn
Tỉnh Cà Mau Huyện Năm Căn 973990 Bưu cục cấp 3 Hàng Vịnh Ấp I, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn
Tỉnh Cà Mau Huyện Năm Căn 973950 Điểm BĐVHX Đầu Chà Ấp Trại Lưới B, Xã Lâm Hải, Huyện Năm Căn
Tỉnh Cà Mau Huyện Năm Căn 974000 Điểm BĐVHX Hiệp Tùng Ấp Hiệp Tùng, Xã Hiệp Tùng, Huyện Năm Căn
Tỉnh Cà Mau Huyện Năm Căn 974011 Điểm BĐVHX Tam Giang Đông Ấp Mai Vinh, Xã Tam Giang Đông, Huyện Năm Căn
Tỉnh Cà Mau Huyện Năm Căn 973938 Điểm BĐVHX Hàm Rồng Ấp Chống Mỹ, Xã Hàm Rồng, Huyện Năm Căn
Tỉnh Cà Mau Huyện Năm Căn 974040 Điểm BĐVHX Tam Giang Ấp Kinh 17, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn
Tỉnh Cà Mau Huyện Năm Căn 973972 Điểm BĐVHX Đất Mới Ấp Ông Chừng, Xã Đất Mới, Huyện Năm Căn
Tỉnh Cà Mau Huyện Năm Căn 974020 Điểm BĐVHX Hố Gùi Ấp Hố Gùi, Xã Tam Giang Đông, Huyện Năm Căn
Tỉnh Cà Mau Huyện Phú Tân 973600 Bưu cục cấp 2 Phú Tân Khóm 1, Thị Trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân
Tỉnh Cà Mau Huyện Phú Tân 973680 Bưu cục cấp 3 Phú Tân Ấp Cái Đôi, Xã Phú Tân, Huyện Phú Tân
Tỉnh Cà Mau Huyện Phú Tân 973700 Bưu cục cấp 3 Gò Công Ấp Gò Công Đông, Xã Việt Khái, Huyện Phú Tân
Tỉnh Cà Mau Huyện Phú Tân 973660 Bưu cục cấp 3 Vàm Đình Ấp Vàm Đình, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Tân
Tỉnh Cà Mau Huyện Phú Tân 973630 Điểm BĐVHX Việt Thắng Ấp Bào Chấu, Xã Việt Thắng, Huyện Phú Tân
Tỉnh Cà Mau Huyện Phú Tân 973662 Điểm BĐVHX Giáp Nước Ấp Đất Sét, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Tân
Tỉnh Cà Mau Huyện Phú Tân 973730 Điểm BĐVHX Nguyễn Việt Khái Ấp Tân Quảng Đông, Xã Việt Khái, Huyện Phú Tân
Tỉnh Cà Mau Huyện Phú Tân 973750 Điểm BĐVHX Tân Hải Ấp Thanh Đạm, Xã Tân Hải, Huyện Phú Tân
Tỉnh Cà Mau Huyện Phú Tân 973770 Bưu cục cấp 3 Rạch Chèo Ấp Rạch Chèo, Xã Rạch Chèo, Huyện Phú Tân
Tỉnh Cà Mau Huyện Phú Tân 973710 Điểm BĐVHX Tân Hưng Tây Ấp Cái Bát, Xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân
Tỉnh Cà Mau Huyện Phú Tân 973669 Điểm BĐVHX Phú Mỹ Ấp Vàm Xáng, Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Tân
Tỉnh Cà Mau Huyện Phú Tân 973657 Điểm BĐVHX Phú Thuận Ấp Vàm Đình, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Tân
Tỉnh Cà Mau Huyện Ngọc Hiển 973400 Bưu cục cấp 2 Ngọc Hiển Ấp Rạch Gốc A, Thị Trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển
Tỉnh Cà Mau Huyện Ngọc Hiển 973510 Bưu cục cấp 3 Đất Mũi Ấp Kinh Đào, Xã Đất Mũi, Huyện Ngọc Hiển
Tỉnh Cà Mau Huyện Ngọc Hiển 973420 Điểm BĐVHX Chợ Thủ Ấp Chợ Thủ A, Xã Tam Giang Tây, Huyện Ngọc Hiển
Tỉnh Cà Mau Huyện Ngọc Hiển 973440 Bưu cục cấp 3 Viên An Đông Ấp Nhưng Miên, Xã Viên An Đông, Huyện Ngọc Hiển
Tỉnh Cà Mau Huyện Ngọc Hiển 973460 Bưu cục cấp 3 Viên An Ấp Ông Trang, Xã Viên An Tây, Huyện Ngọc Hiển
Tỉnh Cà Mau Huyện Ngọc Hiển 973461 Điểm BĐVHX So Đũa Ấp So Đũa, Xã Viên An Tây, Huyện Ngọc Hiển
Tỉnh Cà Mau Huyện Ngọc Hiển 973490 Điểm BĐVHX Tân Ân Tây Ấp Nhà Diệu, Xã Tân Ân, Huyện Ngọc Hiển
Tỉnh Cà Mau Huyện Ngọc Hiển 973581 Hòm thư Công cộng UBND Xã Tân Ân Ấp Vinh Hạng, Xã Tân Ân, Huyện Ngọc Hiển
Tỉnh Cà Mau Huyện Ngọc Hiển 973535 Điểm BĐVHX Tân Trung Ấp Tân Trung, Xã Tân Ân Tây, Huyện Ngọc Hiển
Tỉnh Cà Mau Huyện Ngọc Hiển 973485 Điểm BĐVHX Tắc Gốc Ấp Tắc Gốc, Xã Viên An Tây, Huyện Ngọc Hiển
Tỉnh Cà Mau Huyện Ngọc Hiển 973545 Điểm BĐVHX Sẻo Lá Ấp Xẻo Lá, Xã Viên An Đông, Huyện Ngọc Hiển
Tỉnh Cà Mau Huyện Đầm Dơi 973000 Bưu cục cấp 2 Đầm Dơi Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi
Tỉnh Cà Mau Huyện Đầm Dơi 973240 Điểm BĐVHX Vàm Đầm Ấp Vàm Đầm, Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi
Tỉnh Cà Mau Huyện Đầm Dơi 973200 Điểm BĐVHX Quách Phẩm Ấp Xóm Dừa, Xã Quách Phẩm, Huyện Đầm Dơi
Tỉnh Cà Mau Huyện Đầm Dơi 973180 Bưu cục cấp 3 Tân Tiến Ấp Tân Long A, Xã Tân Tiến, Huyện Đầm Dơi
Tỉnh Cà Mau Huyện Đầm Dơi 973130 Điểm BĐVHX Trần Phán Ấp Chà Là, Xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi
Tỉnh Cà Mau Huyện Đầm Dơi 973070 Điểm BĐVHX Bàu Dừa Ấp Cái Ngay, Xã Thanh Tùng, Huyện Đầm Dơi
Tỉnh Cà Mau Huyện Đầm Dơi 973040 Điểm BĐVHX Tân Đức Ấp Thuận Hòa, Xã Tân Đức, Huyện Đầm Dơi
Tỉnh Cà Mau Huyện Đầm Dơi 973110 Điểm BĐVHX Tạ An Khương Ấp Tân Điền B, Xã Tạ An Khương, Huyện Đầm Dơi
Tỉnh Cà Mau Huyện Đầm Dơi 973241 Điểm BĐVHX Hồng Phước Ấp Hồng Phước, Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi
Tỉnh Cà Mau Huyện Đầm Dơi 973090 Điểm BĐVHX Tạ An Khương Đông Ấp Tân Thới B, Xã Tạ An Khương Đông, Huyện Đầm Dơi
Tỉnh Cà Mau Huyện Đầm Dơi 973150 Điểm BĐVHX Tân Duyệt Ấp Đồng Tâm A, Xã Tân Duyệt, Huyện Đầm Dơi
Tỉnh Cà Mau Huyện Đầm Dơi 973020 Điểm BĐVHX Tạ An Khương Nam Ấp Tân Thành B, Xã Tạ An Khương Nam, Huyện Đầm Dơi
Tỉnh Cà Mau Huyện Đầm Dơi 973001 Bưu cục cấp 3 Dương Thị Cẩm Vân Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi
Tỉnh Cà Mau Huyện Đầm Dơi 973061 Điểm BĐVHX Tân Thuận Ấp Lưu Hoa Thanh, Xã Tân Thuận, Huyện Đầm Dơi
Tỉnh Cà Mau Huyện Đầm Dơi 973212 Điểm BĐVHX Quách Phẩm Bắc Ấp Cây Kè, Xã Quách Phẩm Bắc, Huyện Đầm Dơi
Tỉnh Cà Mau Huyện Đầm Dơi 973292 Điểm BĐVHX Ngọc Chánh Ấp Nam Chánh, Xã Ngọc Chánh, Huyện Đầm Dơi
Tỉnh Cà Mau Huyện Đầm Dơi 973315 Điểm BĐVHX Tân Dân Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Dân, Huyện Đầm Dơi
Tỉnh Cà Mau Huyện Đầm Dơi 973332 Điểm BĐVHX Tân Trung Ấp Thành Vọng, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi
Tỉnh Cà Mau Huyện Cái Nước 972700 Bưu cục cấp 2 Cái Nước Khóm 1, Thị Trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước
Tỉnh Cà Mau Huyện Cái Nước 972850 Bưu cục cấp 3 Hưng Mỹ Ấp Rau Dừa, Xã Hưng Mỹ, Huyện Cái Nước
Tỉnh Cà Mau Huyện Cái Nước 972880 Điểm BĐVHX Trần Thới Ấp Đầm Cùng, Xã Trần Thới, Huyện Cái Nước
Tỉnh Cà Mau Huyện Cái Nước 972730 Điểm BĐVHX Đông Thới Ấp Bào Tròn, Xã Đông Thới, Huyện Cái Nước
Tỉnh Cà Mau Huyện Cái Nước 972830 Điểm BĐVHX Phú Hưng Ấp Lộ Xe, Xã Phú Hưng, Huyện Cái Nước
Tỉnh Cà Mau Huyện Cái Nước 972780 Điểm BĐVHX Tân Hưng Ấp Phong Lưu, Xã Tân Hưng, Huyện Cái Nước
Tỉnh Cà Mau Huyện Cái Nước 972750 Điểm BĐVHX Tân Hưng Đông Ấp Đông Hưng, Xã Tân Hưng Đông, Huyện Cái Nước
Tỉnh Cà Mau Huyện Cái Nước 972930 Điểm BĐVHX Thạnh Phú Ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước
Tỉnh Cà Mau Huyện Cái Nước 972927 Điểm BĐVHX Đông Hưng Ấp Tân Phong, Xã Đông Hưng, Huyện Cái Nước
Tỉnh Cà Mau Huyện Cái Nước 972844 Điểm BĐVHX Cái Rắn Ấp Cái Rắn A, Xã Phú Hưng, Huyện Cái Nước
Tỉnh Cà Mau Huyện Cái Nước 972861 Điểm BĐVHX Hòa Mỹ Ấp Kinh Tư, Xã Hòa Mỹ, Huyện Cái Nước
Tỉnh Cà Mau Huyện Cái Nước 972949 Bưu cục cấp 3 19 Tháng 5 Khóm 3, Thị Trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước
Tỉnh Cà Mau Huyện Cái Nước 972918 Hòm thư Công cộng UBND Xã Hòa Mỹ Ấp Cái Bác, Xã Hòa Mỹ, Huyện Cái Nước
Tỉnh Cà Mau Huyện Cái Nước 972812 Điểm BĐVHX Lương Thế Trân Ấp Hòa Trung, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước
Tỉnh Cà Mau Huyện Trần Văn Thời 972300 Bưu cục cấp 2 Trần Văn Thời Khóm 1, Thị Trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau Huyện Trần Văn Thời 972540 Bưu cục cấp 3 Thị Trấn Sông Đốc A Khóm 3, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau Huyện Trần Văn Thời 972550 Bưu cục cấp 3 Thị Trấn Sông Đốc B Khóm 4, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau Huyện Trần Văn Thời 972570 Điểm BĐVHX Phong Điền Ấp Công điền, Xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau Huyện Trần Văn Thời 972490 Bưu cục cấp 3 Khánh Hưng Ấp Nhà Máy A, Xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau Huyện Trần Văn Thời 972460 Bưu cục cấp 3 Đá Bạc Ấp Đá Bạc A, Xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau Huyện Trần Văn Thời 972400 Điểm BĐVHX Trần Hợi Ấp 10a, Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau Huyện Trần Văn Thời 972380 Điểm BĐVHX Khánh Bình Ấp 19/5, Xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau Huyện Trần Văn Thời 972350 Điểm BĐVHX Khánh Bình Đông Ấp 6, Xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau Huyện Trần Văn Thời 972520 Điểm BĐVHX Khánh Hải Ấp Trùm Thuật B, Xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau Huyện Trần Văn Thời 972330 Điểm BĐVHX Lợi An Ấp Ông Tự, Xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau Huyện Trần Văn Thời 972440 Điểm BĐVHX Khánh Bình Tây Bắc Ấp Mũi Tràm A, Xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau Huyện Trần Văn Thời 972461 Điểm BĐVHX Vàm Hòn Đá Bạc Ấp Kênh Hòn, Xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau Huyện Trần Văn Thời 972401 Điểm BĐVHX Nông Trường U Minh Ấp 1, Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau Huyện Trần Văn Thời 972426 Điểm BĐVHX Vồ Dơi Ấp Vồ Dơi, Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau Huyện Trần Văn Thời 972590 Điểm BĐVHX Đất Cháy Ấp Đất Cháy, Xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau Huyện Trần Văn Thời 972591 Điểm BĐVHX Mỹ Bình Ấp Mỹ Bình, Xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau Huyện Trần Văn Thời 972491 Điểm BĐVHX Cầu chữ Y Ấp Bình Minh 2, Xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau Huyện Trần Văn Thời 972530 Điểm BĐVHX Chủ Mía Ấp Liên Hòa, Xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau Huyện Trần Văn Thời 972592 Điểm BĐVHX Phong Lạc Ấp Rạch Bần A, Xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau Huyện Trần Văn Thời 972450 Điểm BĐVHX LNT Trần Văn Thời Ấp Mũi Tràm A, Xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau Huyện Trần Văn Thời 972600 Điểm BĐVHX Khánh Lộc Ấp Rạch Ruộng A, Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau Huyện Trần Văn Thời 972478 Điểm BĐVHX Nông Trường 402 Ấp Cơi 6b, Xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau Huyện Trần Văn Thời 972601 Điểm BĐVHX Trảng Cò Ấp Trảng Cò, Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau Huyện Trần Văn Thời 972492 Điểm BĐVHX Rạch Lùm Ấp Rạch Lùm B, Xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau Huyện Trần Văn Thời 972366 Điểm BĐVHX Kiểu Mẫu Ấp 12a, Xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau Huyện Trần Văn Thời 972367 Điểm BĐVHX Lý Tự Trọng Ấp Rạch Nhum, Xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau Huyện Trần Văn Thời 972643 Điểm BĐVHX Khóm 6 TT Sông đốc Khóm 6, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau Huyện U Minh 972100 Bưu cục cấp 2 U Minh Khóm 3, Thị Trấn U Minh, Huyện U Minh
Tỉnh Cà Mau Huyện U Minh 972220 Bưu cục cấp 3 Khánh Hội Ấp 7, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh
Tỉnh Cà Mau Huyện U Minh 972200 Đại lý bưu điện Cái Tàu Ấp 4, Xã Khánh An, Huyện U Minh
Tỉnh Cà Mau Huyện U Minh 972140 Bưu cục cấp 3 Khánh Tiến Ấp 3, Xã Khánh Tiến, Huyện U Minh
Tỉnh Cà Mau Huyện U Minh 972180 Điểm BĐVHX Khánh Lâm Ấp 4, Xã Khánh Lâm, Huyện U Minh
Tỉnh Cà Mau Huyện U Minh 972121 Điểm BĐVHX Khánh Hòa Ấp 7, Xã Khánh Hoà, Huyện U Minh
Tỉnh Cà Mau Huyện U Minh 972160 Điểm BĐVHX Nguyễn Phích Ấp 7, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh
Tỉnh Cà Mau Huyện U Minh 972141 Điểm BĐVHX Tiểu Dừa Ấp 3, Xã Khánh Tiến, Huyện U Minh
Tỉnh Cà Mau Huyện U Minh 972120 Điểm BĐVHX Lâm Trường 30/4 Ấp 14, Xã Khánh Hoà, Huyện U Minh
Tỉnh Cà Mau Huyện U Minh 972216 Bưu cục cấp 3 KCN Khánh An Ấp 6, Xã Khánh An, Huyện U Minh
Tỉnh Cà Mau Huyện U Minh 972217 Điểm BĐVHX Minh Hà Ấp 10, Xã Khánh An, Huyện U Minh
Tỉnh Cà Mau Huyện U Minh 972111 Đại lý bưu điện Số 06 U Minh Khóm 3, Thị Trấn U Minh, Huyện U Minh
Tỉnh Cà Mau Huyện U Minh 972255 Hòm thư Công cộng UBND Xã Khánh Thuận Ấp 1, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh
Tỉnh Cà Mau Huyện U Minh 972256 Điểm BĐVHX BĐVHX KHÁNH THUẬN Ấp 1, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh
Tỉnh Cà Mau Huyện Thới Bình 971800 Bưu cục cấp 2 Thới Bình Khóm 1, Thị Trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình
Tỉnh Cà Mau Huyện Thới Bình 971850 Bưu cục cấp 3 Trí Phải Ấp 2, Xã Trí Phải, Huyện Thới Bình
Tỉnh Cà Mau Huyện Thới Bình 971990 Điểm BĐVHX Tắc Thủ Ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình
Tỉnh Cà Mau Huyện Thới Bình 971950 Điểm BĐVHX Tân Lộc Ấp 3, Xã Tân Lộc, Huyện Thới Bình
Tỉnh Cà Mau Huyện Thới Bình 971890 Điểm BĐVHX Biển Bạch Ấp Kinh 18, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình
Tỉnh Cà Mau Huyện Thới Bình 971870 Điểm BĐVHX Biển Bạch Đông Ấp Quyền Thiện, Xã Biển Bạch Đông, Huyện Thới Bình
Tỉnh Cà Mau Huyện Thới Bình 971910 Điểm BĐVHX Đồng Sậy Ấp 1, Xã Thới Bình, Huyện Thới Bình
Tỉnh Cà Mau Huyện Thới Bình 971830 Điểm BĐVHX Tân Phú Ấp Nhà Máy B, Xã Tân Phú, Huyện Thới Bình
Tỉnh Cà Mau Huyện Thới Bình 971970 Điểm BĐVHX Tân Lộc Đông Ấp 5, Xã Tân Lộc Đông, Huyện Thới Bình
Tỉnh Cà Mau Huyện Thới Bình 971903 Bưu cục cấp 3 Tân Bằng Ấp Tân Bằng, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình
Tỉnh Cà Mau Huyện Thới Bình 972033 Điểm BĐVHX Trí Lực Ấp Phủ Thờ, Xã Trí Lực, Huyện Thới Bình
Tỉnh Cà Mau Huyện Thới Bình 971943 Hòm thư Công cộng UBND Xã Tân Lộc Bắc Ấp 1, Xã Tân Lộc Bắc, Huyện Thới Bình
Tỉnh Cà Mau Thành Phố Cà Mau 970000 Bưu cục cấp 1 Cà Mau Sô´3, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau
Tỉnh Cà Mau Thành Phố Cà Mau 971470 Bưu cục cấp 3 Tắc Vân Ấp 1, Xã Tắc Vân, Thành phố Cà Mau
Tỉnh Cà Mau Thành Phố Cà Mau 971360 Bưu cục cấp 3 Nguyễn Tất Thành Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành phố Cà Mau
Tỉnh Cà Mau Thành Phố Cà Mau 971430 Bưu cục cấp 3 Tân Thành Đường Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Cà Mau
Tỉnh Cà Mau Thành Phố Cà Mau 971570 Điểm BĐVHX Định Bình Ấp Ba Dinh, Xã Định Bình, Thành phố Cà Mau
Tỉnh Cà Mau Thành Phố Cà Mau 971550 Điểm BĐVHX Hòa Thành Ấp Bùng Binh, Xã Hoà Thành, Thành phố Cà Mau
Tỉnh Cà Mau Thành Phố Cà Mau 971151 Điểm BĐVHX Tân Thành (VHX) Ấp 5, Xã Tân Thành, Thành phố Cà Mau
Tỉnh Cà Mau Thành Phố Cà Mau 971530 Điểm BĐVHX Lý Văn Lâm Ấp Chánh, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau
Tỉnh Cà Mau Thành Phố Cà Mau 971170 Điểm BĐVHX An Xuyên Ấp Ô Rô, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau
Tỉnh Cà Mau Thành Phố Cà Mau 971171 Điểm BĐVHX Vàm Ô Rô Ấp Tân Hiệp, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau
Tỉnh Cà Mau Thành Phố Cà Mau 971040 Bưu cục cấp 3 Nhà Dây Thép Sô´68, Đường Lê Lợi, Phường 2, Thành phố Cà Mau
Tỉnh Cà Mau Thành Phố Cà Mau 970900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Cà Mau Sô´3, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau
Tỉnh Cà Mau Thành Phố Cà Mau 971601 Hòm thư Công cộng UBND xã Hòa Tân Ấp Bùng Binh 1, Xã Hoà Tân, Thành phố Cà Mau
Tỉnh Cà Mau Thành Phố Cà Mau 971744 Hòm thư Công cộng UBND Phường Tân Xuyên Xóm 1, Phường Tân Xuyên, Thành phố Cà Mau
Tỉnh Cà Mau Thành Phố Cà Mau 971733 Hòm thư Công cộng UBND phường Tân Thành Ấp 2, Phường Tân Thành, Thành phố Cà Mau
Tỉnh Cà Mau Thành Phố Cà Mau 971685 Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 1 Đường Lý Văn Lâm, Phường 1, Thành phố Cà Mau
Tỉnh Cà Mau Thành Phố Cà Mau 971045 Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 2 Đường Lý Bôn, Phường 2, Thành phố Cà Mau
Tỉnh Cà Mau Thành Phố Cà Mau 971243 Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 4 Đường Lý Bôn, Phường 4, Thành phố Cà Mau
Tỉnh Cà Mau Thành Phố Cà Mau 971527 Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 7 Đường An Dương Vương, Phường 7, Thành phố Cà Mau
Tỉnh Cà Mau Thành Phố Cà Mau 971724 Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 9 Đường Nguyễn Trãi, Phường 9, Thành phố Cà Mau
Tỉnh Cà Mau Thành Phố Cà Mau 971717 Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 8 Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành phố Cà Mau
Tỉnh Cà Mau Thành Phố Cà Mau 971750 Bưu cục cấp 3 KINH DOANH TIẾP THỊ Sô´03, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau
Tỉnh Cà Mau Thành Phố Cà Mau 971705 Bưu cục cấp 3 Phường 7 Sô´131, Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường 7, Thành phố Cà Mau
Tỉnh Cà Mau Thành Phố Cà Mau 971528 Kiốt bưu điện Hồng Bàng Đường An Dương Vương, Phường 7, Thành phố Cà Mau
Tỉnh Cà Mau Thành Phố Cà Mau 971760 Bưu cục cấp 3 KHL Cà Mau Sô´03, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau
Tỉnh Cà Mau Thành Phố Cà Mau 970100 Bưu cục văn phòng KTC1 Cà Mau Sô´03, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau
Tỉnh Cà Mau Thành Phố Cà Mau 971665 Bưu cục cấp 3 Lê Hồng Phong Sô´07A, Ấp Thạnh Điền, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH CÀ MAU. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.