MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE THÀNH PHỐ CẦN THƠ

MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ CẦN THƠ  LÀ 900000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn THÀNH PHỐ CẦN THƠ do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ CẦN THƠ

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Thành Phố Cần Thơ Huyện Thới Lai 904600 Bưu cục cấp 2 Thới Lai Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ Huyện Thới Lai 904710 Điểm BĐVHX Trường Thành Ấp Trường Trung, Xã Trường Thành, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ Huyện Thới Lai 904730 Điểm BĐVHX Trường Xuân Ấp Trường Thọ, Xã Trường Xuân, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ Huyện Thới Lai 904620 Điểm BĐVHX Thới Thạnh Ấp Thới Bình B, Xã Thới Thạnh, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ Huyện Thới Lai 904640 Điểm BĐVHX Định Môn Ấp Định Hòa A, Xã Định Môn, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ Huyện Thới Lai 904810 Điểm BĐVHX Đông Bình Ấp Đông Giang, Xã Đông Bình, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ Huyện Thới Lai 904790 Điểm BĐVHX Thới Lai Ấp Thới Phước A, Xã Thới Tân, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ Huyện Thới Lai 904770 Điểm BĐVHX Đông Thuận Ấp Đông Hiển, Xã Đông Thuận, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ Huyện Thới Lai 904608 Đại lý bưu điện Thới Thuận B Ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ Huyện Thới Lai 904787 Điểm BĐVHX Xuân Thắng Ấp Thới Phong B, Xã Xuân Thắng, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ Huyện Thới Lai 904762 Điểm BĐVHX Trường Xuân A Ấp Trường Ninh I, Xã Trường Xuân A, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ Huyện Thới Lai 905700 Hòm thư Công cộng Thới Thạnh 1 Ấp Thới Bình B, Xã Thới Thạnh, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ Huyện Thới Lai 905701 Hòm thư Công cộng Thới Thạnh 2 Ấp Thới Khánh, Xã Thới Thạnh, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ Huyện Thới Lai 905600 Hòm thư Công cộng Định Môn 1 Ấp Định Hòa A, Xã Định Môn, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ Huyện Thới Lai 905730 Hòm thư Công cộng Trường Thành 1 Ấp Trường Trung, Xã Trường Thành, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ Huyện Thới Lai 905750 Hòm thư Công cộng Trường Xuân 1 Ấp Trường Thọ, Xã Trường Xuân, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ Huyện Thới Lai 905800 Hòm thư Công cộng Xuân Thắng 1 Ấp Thới Phong B, Xã Xuân Thắng, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ Huyện Thới Lai 905640 Hòm thư Công cộng Đông Thuận 1 Sô´96, Ấp Đông Thạnh, Xã Đông Thuận, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ Huyện Thới Lai 905670 Hòm thư Công cộng Thới Lai 1 Ấp Thới Phong A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ Huyện Thới Lai 905671 Hòm thư Công cộng Thới Lai 2 Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ Huyện Thới Lai 905630 Bưu cục văn phòng VP BĐH Thới Lai Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905000 Bưu cục cấp 2 Vĩnh Thạnh Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905010 Bưu cục cấp 3 Thạnh An Ấp Phụng Qưới A, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905040 Điểm BĐVHX Thạnh Lộc Ấp Tân Lợi, Xã Thạnh Lộc, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905001 Điểm BĐVHX Thạnh An Ấp Phụng Qưới B, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905150 Điểm BĐVHX Thạnh Quới Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905151 Điểm BĐVHX Thạnh Quới 1 Ấp Lân Qưới 2, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905090 Điểm BĐVHX Vĩnh Trinh Ấp Vĩnh Phụng, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905060 Điểm BĐVHX Thạnh An Ấp F1, Xã Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905020 Điểm BĐVHX Thạnh Thắng Ấp C1, Xã Thạnh Thắng, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905130 Điểm BĐVHX Thạnh Mỹ Ấp Vĩnh Tiến, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905138 Điểm BĐVHX Thạnh Mỹ 1 Ấp Qui Long, Xã Thạnh Mỹ, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905102 Điểm BĐVHX Vĩnh Trinh 1 Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905092 Hòm thư Công cộng Vĩnh Trinh 1 Ấp Vĩnh Lân, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905093 Hòm thư Công cộng Vĩnh Trinh 2 Ấp Vĩnh Phụng, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905094 Hòm thư Công cộng Vĩnh Trinh 3 Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905095 Hòm thư Công cộng Vĩnh Trinh 4 Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905134 Hòm thư Công cộng Thạnh Mỹ 1 Ấp Lân Quới 1, Xã Thạnh Mỹ, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905211 Hòm thư Công cộng Vĩnh Thạnh 1 Ấp Vĩnh Mỹ, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905153 Hòm thư Công cộng Thạnh Quới 1 Ấp Lân Qưới 2, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905154 Hòm thư Công cộng Thạnh Quới 2 Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905155 Hòm thư Công cộng Thạnh Quới 3 Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905156 Hòm thư Công cộng Thạnh Quới 4 Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905193 Hòm thư Công cộng Thạnh Tiến 1 Ấp Bờ Bao 1, Xã Thạnh Tiến, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905003 Hòm thư Công cộng TT.Thạnh An 1 Ấp Phụng Qưới A, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905004 Hòm thư Công cộng TT.Thạnh An 2 Ấp Phụng Qưới A, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905005 Hòm thư Công cộng TT.Thạnh An 3 Ấp Phụng Qưới B, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905021 Hòm thư Công cộng Thạnh Thắng 1 Ấp B1, Xã Thạnh Thắng, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905064 Hòm thư Công cộng Thạnh An 1 Ấp Phụng Thạnh, Xã Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905043 Hòm thư Công cộng Thạnh Lộc 1 Ấp Tân Lợi, Xã Thạnh Lộc, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Vĩnh Thạnh 905250 Bưu cục văn phòng VP BĐH Vĩnh Thạnh Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ 905110 Điểm BĐVHX Thạnh Phú Ấp Phước Lộc, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ 904830 Điểm BĐVHX Sông Hậu Ấp 1, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ 904660 Bưu cục cấp 3 Cờ Đỏ Ấp Thới Hòa A, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ 904300 Bưu cục cấp 3 Trung An Ấp Thạnh Lợi, Xã Trung An, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ 904850 Điểm BĐVHX Đông Hiệp Ấp Thới Hữu, Xã Đông Hiệp, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ 905111 Điểm BĐVHX Nông Trường Cờ Đỏ Ấp 4, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ 905170 Điểm BĐVHX Trung Hưng Ấp Thạnh Qưới 1, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ 905119 Điểm BĐVHX Khu Vực NT. Cờ Đỏ Ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ 904705 Điểm BĐVHX Thới Đông Ấp Thới Xuyên, Xã Thới Đông, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ 904338 Điểm BĐVHX Trung Thạnh Ấp Thạnh Lộc, Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ 904841 Điểm BĐVHX Thới Hưng Ấp 2, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ 904831 Hòm thư Công cộng Thới Hưng 1 Ấp 1, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ 904851 Hòm thư Công cộng Thới Xuân 1 Ấp Thới Hòa C, Xã Thới Xuân, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ 904690 Hòm thư Công cộng Thới Đông 1 Ấp Thới Xuyên, Xã Thới Đông, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ 904665 Hòm thư Công cộng Cờ Đỏ 1 Ấp Thạnh Hưng, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ 904666 Hòm thư Công cộng Cờ Đỏ 2 Ấp Thới Thuận, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ 904642 Hòm thư Công cộng Trung An 1 Ấp Thạnh Lợi 1, Xã Trung An, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ 904651 Hòm thư Công cộng Trung Thạnh 1 Ấp Thạnh Lộc, Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ 904603 Hòm thư Công cộng Trung Hưng 1 Ấp Thạnh Qưới 1, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ 904622 Hòm thư Công cộng Thạnh Phú 1 Ấp Phước Lộc, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ 904623 Hòm thư Công cộng Thạnh Phú 2 Ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ 904624 Hòm thư Công cộng Thạnh Phú 3 Ấp 4, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ Huyện Cờ Đỏ 904750 Bưu cục văn phòng VP BĐH Cờ Đỏ Ấp Thới Hòa A, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ Huyện Phong Điền 904400 Bưu cục cấp 2 Phong Điền Ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ Huyện Phong Điền 904420 Điểm BĐVHX Giai Xuân Ấp Thới An, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ Huyện Phong Điền 904401 Điểm BĐVHX Mỹ Khánh Ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ Huyện Phong Điền 904430 Điểm BĐVHX Tân Thới Ấp Tân Long, Xã Tân Thới, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ Huyện Phong Điền 904490 Điểm BĐVHX Nhơn Nghĩa Ấp Thị Tứ, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ Huyện Phong Điền 904510 Điểm BĐVHX Trường Long Ấp Trường Thuận, Xã Trường Long, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ Huyện Phong Điền 904511 Đại lý bưu điện Trường Thuận Ấp Trường Thuận, Xã Trường Long, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ Huyện Phong Điền 904459 Đại lý bưu điện Thị Tứ 4 Sô´160, Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ Huyện Phong Điền 904453 Đại lý bưu điện Nhơn Thọ 2 Sô´114 A, Ấp Nhơn Thọ 2, Xã Nhơn Ai, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ Huyện Phong Điền 904491 Đại lý bưu điện Thị Tứ 3 Ấp Thị Tứ, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ Huyện Phong Điền 904492 Đại lý bưu điện Nhơn Khánh Ấp Nhơn Khánh, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ Huyện Phong Điền 904454 Đại lý bưu điện Nhơn Lộc 5 Sô´420, Ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ Huyện Phong Điền 904428 Đại lý bưu điện Thới An A1 Sô´Tổ 9, Ấp Tân Bình, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ Huyện Phong Điền 904502 Đại lý bưu điện Nhơn Nghĩa 1 Ấp Nhơn Phú, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ Huyện Phong Điền 904541 Đại lý bưu điện Giai Xuân 2 Ấp Thới Hưng, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ Huyện Phong Điền 904550 Hòm thư Công cộng Phong Điền 1 Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ Huyện Phong Điền 904551 Hòm thư Công cộng Phong Điền 2 Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ Huyện Phong Điền 904552 Hòm thư Công cộng Phong Điền 3 Ấp Nhơn Lộc 1, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ Huyện Phong Điền 904553 Hòm thư Công cộng Phong Điền 4 Ấp Nhơn Lộc 1, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ Huyện Phong Điền 904554 Hòm thư Công cộng Phong Điền 5 Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ Huyện Phong Điền 904461 Hòm thư Công cộng Nhơn Ái 1 Ấp Nhơn Thọ 2, Xã Nhơn Ai, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ Huyện Phong Điền 904406 Hòm thư Công cộng Mỹ Khánh 1 Ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ Huyện Phong Điền 904495 Hòm thư Công cộng Nhơn Nghĩa 1 Ấp Thị Tứ, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ Huyện Phong Điền 904512 Hòm thư Công cộng Trường Long 1 Ấp Trường Thuận, Xã Trường Long, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ Huyện Phong Điền 904432 Hòm thư Công cộng Tân Thới 1 Ấp Tân Long, Xã Tân Thới, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ Huyện Phong Điền 904422 Hòm thư Công cộng Giai Xuân 1 Ấp Thới An A, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ Huyện Phong Điền 904590 Bưu cục văn phòng VP BĐH Phong Điền Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt 904200 Bưu cục cấp 2 Thốt Nốt Sô´24, Đường Lê Thị Tạo, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt 904250 Bưu cục cấp 3 Thới Thuận Khu vực Thới Hòa 1, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt 904310 Bưu cục cấp 3 Thuận Hưng 1 Khu vực Tân Phước 1, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt 904311 Điểm BĐVHX Thuận Hưng Khu vực Tân Phú, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt 904230 Điểm BĐVHX Tân Lộc Khu vực Phước Lộc, Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt 904270 Điểm BĐVHX Trung Nhứt Khu vực Phúc Lộc 1, Phường Trung Nhứt, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt 904245 Điểm BĐVHX Tân Lộc 1 Khu vực Lân Thạnh 1, Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt 904287 Điểm BĐVHX Trung Kiên Khu vực Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt 904205 Hòm thư Công cộng Thốt Nốt 1 Sô´24, Đường Lê Thị Tạo, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt 904206 Hòm thư Công cộng Thạnh Hòa 1 Khu vực Thạnh Phước 1, Phường Thạnh Hoà, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt 904255 Hòm thư Công cộng Thới Thuận 1 Khu vực Thới Hòa, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt 904256 Hòm thư Công cộng Thới Thuận 2 Khu vực Thới Thạnh, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt 904380 Hòm thư Công cộng Thuận An 1 Khu vực Thới An 1, Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt 904272 Hòm thư Công cộng Trung Nhứt 1 Khu vực Phúc Lộc 1, Phường Trung Nhứt, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt 904283 Hòm thư Công cộng Trung Kiên 1 Khu vực Lân Thạnh 2, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt 904284 Hòm thư Công cộng Trung Kiên 2 Khu vực Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt 904313 Hòm thư Công cộng Thuận Hưng 1 Khu vực Tân Phước 1, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt 904314 Hòm thư Công cộng Thuận Hưng 2 Khu vực Tân Phú, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt 904235 Hòm thư Công cộng Tân Lộc 1 Khu vực Phước Lộc, Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt 904236 Hòm thư Công cộng Tân Lộc 2 Khu vực Lân Thạnh, Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt 904345 Bưu cục văn phòng VP BĐTT Thốt Nốt Đường Lê Thị Tạo, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ Quận Thốt Nốt 904362 Đại lý bưu điện Thơm Rơm Khu vực Tân Phước, Phường Tân Hưng, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ Quận Ô Môn 904000 Bưu cục cấp 2 Ô Môn Sô´1, Đường Kim Đồng, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ Quận Ô Môn 904060 Điểm BĐVHX Phước Thới Khu vực Bình Phước, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ Quận Ô Môn 904130 Điểm BĐVHX Thới Long Khu vực Thới Mỹ, Phường Thới Long, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ Quận Ô Môn 904030 Điểm BĐVHX Thới An Khu vực Thới Trinh A, Phường Thới An, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ Quận Ô Môn 904120 Điểm BĐVHX Trường Lạc Khu vực Tân Thạnh, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ Quận Ô Môn 904002 Hòm thư Công cộng Châu Văn Liêm 1 Sô´1/1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ Quận Ô Môn 904003 Hòm thư Công cộng Châu Văn Liêm 2 Sô´1/1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ Quận Ô Môn 904004 Hòm thư Công cộng Châu Văn Liêm 3 Đường 26 Tháng 3, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ Quận Ô Môn 904005 Hòm thư Công cộng Châu Văn Liêm 4 Khu vực 13, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ Quận Ô Môn 905500 Hòm thư Công cộng Long Hưng 1 Khu vực Thới Hưng, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ Quận Ô Môn 904132 Hòm thư Công cộng Thới Long 1 Khu vực Thới Mỹ, Phường Thới Long, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ Quận Ô Môn 904121 Hòm thư Công cộng Trường Lạc 1 Khu vực Tân Quy, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ Quận Ô Môn 904064 Hòm thư Công cộng Phước Thới 1 Khu vực Bình Lập, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ Quận Ô Môn 904065 Hòm thư Công cộng Phước Thới 2 Khu vực Bình Hưng, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ Quận Ô Môn 904018 Đại lý bưu điện Châu Văn Liêm 4 Sô´523/6, Khu vực 4, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ Quận Ô Môn 904170 Bưu cục văn phòng VP BĐTT Ô Môn Đường 26 Tháng 3, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ Quận Ô Môn 905510 Bưu cục cấp 3 Long Hưng Sô´1866, Khu vực Thới Hưng, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ Quận Ô Môn 904165 Bưu cục cấp 3 Châu Văn Liêm Sô´759/6, Khu vực 5, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 903600 Điểm BĐVHX Hưng Thạnh Tổ 3, Khu vực Iv, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 903740 Điểm BĐVHX Phú Thứ Khu vực Thạnh Lợi, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 903670 Bưu cục cấp 2 Cái Răng Sô´1, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 903871 Đại lý bưu điện Tân Thạnh Đông 1 Sô´064, Đường Quốc Lộ 1a, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 903720 Bưu cục cấp 3 Thường Thạnh Tổ 6, Khu vực Phú Quới, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 903702 Đại lý bưu điện Lê Bình 2 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 905340 Bưu cục cấp 3 Phú Thứ Sô´D1, Khu vực Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 903878 Đại lý bưu điện Ba Láng 1 Sô´015A, Khu vực 1, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 903711 Đại lý bưu điện Lê Bình 5 Sô´380F, Khu vực Yên Hạ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 900930 Bưu cục DataPost Cần Thơ Lô 26, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 903676 Hòm thư Công cộng Lê Bình 1 Khu vực Yên Hạ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 903677 Hòm thư Công cộng Lê Bình 2 Khu vực Yên Hòa, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 903678 Hòm thư Công cộng Lê Bình 3 Khu vực Yên Trung, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 903679 Hòm thư Công cộng Lê Bình 4 Khu vực Yên Thượng, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 903760 Hòm thư Công cộng Tân Phú 1 Khu vực Phú Thuận A, Phường Tân Phú, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 903761 Hòm thư Công cộng Tân Phú 2 Khu vực Phú Lễ, Phường Tân Phú, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 903872 Hòm thư Công cộng Ba Láng 1 Khu vực 2, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 903873 Hòm thư Công cộng Ba Láng 2 Đường Quốc Lộ 1a, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 903773 Hòm thư Công cộng Hưng Phú 1 Tổ 47, Khu vực 7, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 903774 Hòm thư Công cộng Hưng Phú 2 Sô´880, Tổ 1, Khu vực 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 903602 Hòm thư Công cộng Hưng Thạnh 1 Tổ 4, Khu vực I, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 903743 Hòm thư Công cộng Phú Thứ 1 Khu vực Thạnh Lợi, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 903744 Hòm thư Công cộng Phú Thứ 2 Khu vực Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 903722 Hòm thư Công cộng Thường Thạnh 1 Khu vực Phú Quới, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 903723 Hòm thư Công cộng Thường Thạnh 2 Khu vực Phú Quới, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 903745 Hòm thư Công cộng Phú Thứ 3 Đường Số 9, Khu dân cư 586, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 905410 Bưu cục cấp 3 Tổ phát thư báo Lô 26, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 905420 Bưu cục cấp 3 TMĐT Cần Thơ Sô´Lô 26, Lô 26, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 905430 Bưu cục cấp 3 UT Cần Thơ Sô´26, Lô 26, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 903885 Bưu cục cấp 3 Ba Láng Khu vực 2, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Cái Răng 903970 Bưu cục văn phòng VP BĐTT Cái Răng Sô´1, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ Quận Bình Thuỷ 902870 Bưu cục cấp 3 An Thới Sô´19A, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ Quận Bình Thuỷ 903045 Đại lý bưu điện Số 16 Sô´44, Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ Quận Bình Thuỷ 903040 Bưu cục cấp 2 Trà Nóc Sô´Tổ 8 KV2, Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ Quận Bình Thuỷ 902800 Bưu cục cấp 3 Bình Thủy Sô´8/4, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ Quận Bình Thuỷ 903100 Điểm BĐVHX Long Hòa Tổ 2, Khu vực Bình Yên A, Phường Long Hòa, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ Quận Bình Thuỷ 903240 Điểm BĐVHX Long Tuyền Tổ 18, Khu vực Bình Dương B, Phường Long Tuyền, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ Quận Bình Thuỷ 903380 Điểm BĐVHX Thới An Đông Tổ 10, Khu vực Thới Thuận, Phường Thới An Đông, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ Quận Bình Thuỷ 903046 Hòm thư Công cộng Trà Nóc 1 Đường Số 2, Khu công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ Quận Bình Thuỷ 903047 Hòm thư Công cộng Trà Nóc 2 Đường Trục chính, Khu công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ Quận Bình Thuỷ 903510 Hòm thư Công cộng Trà An 1 Đường Huỳnh Phan Hộ, Phường Trà An, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ Quận Bình Thuỷ 903511 Hòm thư Công cộng Trà An 2 Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ Quận Bình Thuỷ 902875 Hòm thư Công cộng Bùi Hữu Nghĩa 1 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ Quận Bình Thuỷ 902884 Hòm thư Công cộng An Thới 2 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ Quận Bình Thuỷ 902804 Hòm thư Công cộng Bình Thủy 1 Đường Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ Quận Bình Thuỷ 903102 Hòm thư Công cộng Long Hòa 1 Sô´41/1, Tổ 1, Khu vực Bình Yên A, Phường Long Hòa, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ Quận Bình Thuỷ 903243 Hòm thư Công cộng Long Tuyền 1 Tổ 9, Khu vực Bình Dương A, Phường Long Tuyền, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ Quận Bình Thuỷ 903382 Hòm thư Công cộng Thới An Đông 1 Tổ 10, Khu vực Thới Thuận, Phường Thới An Đông, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ Quận Bình Thuỷ 906060 Bưu cục cấp 3 KCN Trà Nóc Lô 19A1, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ Quận Bình Thuỷ 906040 Bưu cục cấp 3 Trà An Sô´205, Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ Quận Bình Thuỷ 902990 Bưu cục văn phòng VP BĐTT Bình Thủy Sô´205, Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 902072 Đại lý bưu điện Số 15 Sô´31, Đường Quang Trung, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 902220 Bưu cục cấp 3 Hưng Lợi Sô´190, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 902226 Đại lý bưu điện Số 17 Sô´97A, Đường Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 901150 Bưu cục cấp 3 An Hòa Sô´98, Đường Mậu Thân, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 902340 Đại lý bưu điện An Bình 1 Sô´156/4, Tổ 4, Khu vực 3, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 902342 Đại lý bưu điện An Bình Sô´28/1, Tổ 1, Khu vực 3, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 901000 Bưu cục cấp 3 Cái Khế Sô´24B, Đường Nguyễn Trãi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 902070 Bưu cục cấp 3 Mậu Thân Sô´1, Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 900000 Bưu cục cấp 1 GD Cần Thơ Sô´2B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 902080 Bưu cục cấp 3 Xuân Khánh Sô´207, Đường 30 Tháng 4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 902228 Đại lý bưu điện Số 33 Sô´11 lộ 91B, Tổ 46, Khu vực 5, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 902231 Đại lý bưu điện Số 49 Sô´59, Đường 3 Tháng 2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 901010 Bưu cục cấp 3 Chợ Cái Khế Sô´90-92 B2, Đường Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 902240 Bưu cục cấp 3 Bưu Chính Uỷ Thác Sô´190E, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 902233 Đại lý bưu điện Số 90 Sô´320/13, Đường Trần Ngọc Quế, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 901462 Đại lý bưu điện Số 96 Sô´182/60, Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 902044 Đại lý bưu điện Số 106 Sô´1/23, Đường Nguyễn Việt Hồng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 900959 Bưu cục Trung chuyển TC Cần Thơ Sô´190E, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 900900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Cần Thơ Sô´2B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 902490 Hòm thư Công cộng An Khánh 1 Khu vực 6, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 902491 Hòm thư Công cộng An Khánh 2 Khu vực 3, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 902492 Hòm thư Công cộng An Khánh 3 Khu vực 5, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 902493 Hòm thư Công cộng An Khánh 4 Khu vực 1, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 902494 Hòm thư Công cộng An Khánh 5 Khu vực 2, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 902087 Hòm thư Công cộng Xuân Khánh 1 Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 902088 Hòm thư Công cộng Xuân Khánh 2 Sô´01, Đường Mậu Thân, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 902089 Hòm thư Công cộng Xuân Khánh 3 Sô´A1, Đường Mậu Thân, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 902232 Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 1 Sô´Dãy D, Đường 3/2, Khu chung cư 178, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 902236 Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 2 Đường Lộ 91B, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 902237 Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 3 Sô´209, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 902238 Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 4 Sô´215, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 902239 Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 5 Sô´6, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 901993 Hòm thư Công cộng An Phú 1 Sô´32, Đường 30 Tháng 4, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 901994 Hòm thư Công cộng An Phú 2 Sô´01, Đường Lý Tự Trọng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 901864 Hòm thư Công cộng An Lạc 1 Đường 30 Tháng 4, Phường An Lạc, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 901671 Hòm thư Công cộng An Hội 1 Sô´109, Đường Nguyễn Trãi, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 901463 Hòm thư Công cộng An Nghiệp 1 Sô´204, Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 901157 Hòm thư Công cộng An Hòa 1 Sô´37, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 901163 Hòm thư Công cộng An Hòa 2 Sô´256/11, Ngõ 256, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 901164 Hòm thư Công cộng An Hòa 3 Sô´256/1, Ngõ 256, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 901760 Hòm thư Công cộng Tân An 1 Sô´1, Đường Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 901762 Hòm thư Công cộng Tân An 2 Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 901763 Hòm thư Công cộng Tân An 3 Sô´4, Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 901764 Hòm thư Công cộng Tân An 4 Đường Hai Bà Trưng, Khu trung tâm thương mại Nhà lồng cổ, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 901765 Hòm thư Công cộng Tân An 5 Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 901354 Hòm thư Công cộng Thới Bình 1 Sô´85, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 901011 Hòm thư Công cộng Cái Khế 1 Đường Lê Lợi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 901012 Hòm thư Công cộng Cái Khế 2 Đường Lê Lợi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 901013 Hòm thư Công cộng Cái Khế 3 Đường Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 901014 Hòm thư Công cộng Cái Khế 4 Đường Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 901737 Bưu cục cấp 3 Tổ phát thư CPN Sô´02B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 900990 Bưu cục Phát hành Báo chí PHBC Cần Thơ Sô´500, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 901740 Bưu cục cấp 3 KHL Cần Thơ Sô´02, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 902480 Bưu cục văn phòng VP BĐTT Ninh Kiều Sô´02, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 901120 Bưu cục văn phòng VP BĐTP CẦN THƠ Sô´02, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 902430 Bưu cục cấp 3 Bưu cục An Bình Sô´159A/3, Tổ 1, Khu vực 1, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 902510 Bưu cục cấp 3 An Khánh Sô´369, Đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ Quận Ninh Kiều 901745 Bưu cục cấp 3 HCC Cần Thơ Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.