Zone Rate

Zone Rate: Cước khu vực là một loại cước vận chuyển dựa trên số lượng khu vực địa lý mà một chuyến hàng phải đi qua để đến được điểm đến cuối cùng

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.