Wholesaler

Wholesaler hay nhà bán buôn là những cá nhân, công ty, tổ chức mua hàng với số lượng lớn và bán lại cho các cá nhân tổ chức, doanh nghiệp nhỏ hơn với mục đích thu lời

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.