WEO

WEO (World Economic Outlook): Triển vọng Kinh tế Thế giới trình bày các phân tích và dự báo của IMF về sự phát triển kinh tế toàn cầu và phân loại các phân tích theo khu vực và giai đoạn phát triển kinh tế. Báo cáo này là công cụ chính để phổ biến những phát hiện và phân tích về các hoạt động giám sát toàn cầu của họ ra thế giới.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.