Waybill

Waybill – Giấy gửi hàng

Là chứng từ do người chuyên chở cấp cho người gửi hàng, trong đó có mô tả hàng hóa, địa điểm nhận hàng, giao hàng, tên người gửi/nhận hàng, cước phí…

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.