Waterway

Waterway (Đường thủy) là sông, kênh, kênh đào, hồ hoặc các vùng nước khác, không phải là một phần của biển mà thông qua các đặc điểm tự nhiên hoặc nhân tạo phù hợp cho hàng hải.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.