Warehousing

Warehousing (hoạt động kho bãi) là cách nói chung của các hoạt động diễn ra tại kho bãi hàng hóa như gửi hàng vào kho, lưu trữ tại kho…

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.