War clause

War clause (Điều khoản chiến tranh): là điều khoản thường thấy trong vận đơn, hợp đồng vận chuyển theo chuyến và hợp đồng thuê tàu định hạn. Nội dung của điều khoản này có thể khác nhau tùy từng hợp đồng cụ thể nhưng đều có chung thỏa thuận cho phép thuyền trưởng toàn quyền quyết định, xử lý khi có chiến tranh, nguy cơ chiến tranh… gây nguy hiểm hay đe dọa gây nguy hiểm cho thuyền viên, hàng hóa và tàu biển.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.