Volume

Volume (lượng hàng) là số lượng hàng hóa sẽ vận chuyển. Bạn sẽ phải cung cấp Volume cho người vận chuyển để nhận báo giá chính xác

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.