Volume Weight

Volume Weight (VW) là khối lượng thể tích (hay trọng lượng theo kích thước các thùng hàng), quy đổi từ thể tích của lô hàng theo một công thức được Hiệp hội vận tải hàng không Quốc tế – IATA quy định.

Công thức tính:

VW = Thể tích hàng : 6000

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.