VATOS

VATOS (Valid At Time Of Shipping): Hiệu lực tại thời điểm vận chuyển, nghĩa là các khoản phụ phí thay đổi như BAFCAF sẽ được xác định tại thời điểm hàng hóa được xếp lên tàu / máy bay.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.