USCG

USCG là viết tắt của United States Coast Guard, là lực lượng tuần duyên hoa kỳ, là một quân chủng của quân đội Hoa Kỳ.

Tổ chức này bảo vệ người dân Hoa Kỳ và thúc đẩy an ninh quốc gia, an ninh biên giới, và sự thịnh vượng kinh tế trong một môi trường hàng hải phức tạp và phát triển.

USCG cứu những người đang gặp nguy hiểm và bảo vệ Quốc gia khỏi tất cả các mối đe dọa hàng hải.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.