UNCTAD

Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, viết tắt là UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) là một tổ chức của Liên Hợp Quốc được thành lập năm 1964 theo nghị quyết 1995 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

UNCTAD còn có tên gọi khác là Diễn đàn Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc) với mục tiêu xúc tiến sự tham gia tích cực của các nước đang phát triển vào hệ thống thương mại toàn cầu.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.