Transhipment

Transhipment hay chuyển tải là hành động dỡ hàng hóa từ tàu A sang tàu B để tiếp tục vận chuyển tới cảng đích. Transhipment thường chỉ xảy ra tại các cảng trung chuyển lớn (hub ports) như Singapore, Hongkong,…

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.