Tramp service

Trái lại với Liner, Tramp service (Tramper) hay dịch vụ tàu chuyến là dịch vụ vận tải đường biển không có tuyến, hành trình hoặc lịch trình cố định mà dựa theo hợp đồng ký kết với chủ hàng. Tramper khá linh hoạt, có thể vận chuyển hàng hóa từ/đến bất kỳ cảng vào.Thông thường, hợp đồng Tramp service thường là cho cho toàn bộ dung tích hay trọng tải của tàu (charter) hoặc cho một phần dung tích hay trọng tải của tàu (part charter).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.