Total Loss

Tổn thất toàn bộ hay Total Loss là loại tổn thất trong bảo hiểm vận tải quốc tế là những thiệt hại, hư hỏng của hàng hóa được bảo hiểm do rủi ro gây ra.

Tổn thất toàn bộ là việc hàng hóa được bảo hiểm bị mất hoàn toàn, bị biến chất hoàn toàn hoặc hư hỏng gần như hoàn toàn, khiến cho giá trị sử dụng vốn có của nó bị mất đi đáng kể.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.