Tanker Vessels

Tanker Vessels hay tàu tanker là loại tàu được sử dụng để vận chuyển các loại hàng ở dạng lỏng khác nhau như dầu, hóa chất, v.v.

Thân tàu được chia thành nhiều khoang riêng để chứa hàng lỏng.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.