Stranding

Rủi ro mắc cạn trong tiếng anh là Stranding.

Trong các rủi ro hàng hải thì rủi ro mắc cạn (Stranding) là một trong những rủi ro gây ra tổn thất đáng kể với tàu biển và hàng hóa.

Rủi ro mắc cạn là việc đáy tàu chạm đất hoặc chạm phải một chướng ngại vật và làm cho con tàu không thể chuyển động được. (Theo Marine Insurance)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.