Shipped On Board Bill of Lading

Vận đơn đã xếp hàng (Shipped On Board Bill of Lading) là vận đơn được cấp sau khi hàng hoá đã thực sự được xếp lên tàu tại cảng bốc hàng

Trên vận đơn có ghi rõ ngày tháng giao hàng và tên tàu chuyên chở hàng hoá. Đây là loại vận đơn được dùng phổ biến vì người mua, khi yêu cầu xuất trình bộ chứng từ để thanh toán tiền hàng thường yêu cầu xuất trình vận đơn đã xếp hàng, tức hàng hoá cũng đã thực sự được xếp lên tàu

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.