Shipment

Lô hàng (shipment) là tên gọi chung cho tất cả hàng hóa trong quá trình vận chuyển trong một chuyến duy nhất từ từ người bán tới người mua

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.