Sea Transportation

Vận tải biển (Sea Transportation) hay vận tải hàng hải (Maritime Transport) là một trong những phương thức vận tải ra đời từ rất sớm, từ khi khoa học kĩ thuật chưa đạt tới trình độ phát triển cao.

Vận tải biển là việc vận chuyển hàng hóa hay hành khách từ địa điểm này đến địa điểm khác, mà phần lớn cuộc hành trình đều nằm trên biển.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.