Road Transport

Vận tải đường bộ – Road Transport là phương thức vận chuyển hàng hóa hay hành khách từ nơi này sang nơi khác trên đường bộ. Đường bộ là một tuyến đường có bề mặt phẳng giữa hai điểm đến, được trải nhựa để cho phép vận chuyển bằng phương tiện cơ giới và phương tiện không có động cơ.

Vận tải đường bộ có nhiều lợi thế so với các phương thức vận tải khác. Việc đầu cho vận tải đường bộ ít hơn so với các phương thức vận tải khác như đường sắt và vận tải hàng không. Chi phí xây dựng, chi phí vận hành và bảo trì đường bộ cũng rẻ hơn so với đường sắt.

Vận tải đường bộ là một bộ phận quan trọng của hệ thống vận tải quốc gia. Vận tải đường bộ có nhiệm vụ chuyên chở hàng hóa giữa các trung tâm kinh tế, giữa các xí nghiệp sản xuất với nơi tiêu dùng. Ngoài ra nó còn chuyên chở hỗ trợ cho các phương tiện vận tải khác như vận tải biển, vận tải đường sắt hay vận tải hàng không…

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.