Ro-Ro Vessel

Ro-Ro là từ viết tắt từ cụm từ tiếng anh Roll On/Roll Off. Tàu được thiết kế để phù hợp với vận chuyển các loại hàng hóa có bánh như xe ô tô, đầu kéo, rơ móc, toa tàu hỏa và các phương tiện khác.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.