Rail Transport

Rail Transport (Vận tải đường sắt) hay Train Transport (vận tải tàu hỏa) là một phương tiện vận chuyển hành khách và hàng hóa trên phương tiện có bánh xe chạy trên đường ray, được đặt trên đường ray. Trái với vận tải đường bộ, nơi các phương tiện chạy trên một bề mặt phẳng đã được xây dựng. Phương tiện đường sắt (toa xe) được định hướng theo đường ray trên đường ray mà chúng chạy.

Vận tải đường sắt đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Tầm quan trọng của vận tải đường sắt tuỳ thuộc vào vị trí địa lí của từng nước. Đối với những nước không có biển thì đường sắt đóng vai trò quan trọng nhất trong tất cả các phương thức vận tải.

Vận tải đường sắt chiếm 41% khối lượng hàng hoá vận tải của Mỹ, 62,3% khối lượng hàng hoá vận tải chuyẻn của các nước SNG. Đường sắt Ấn Độ vận chuyển 11 triệu hành khách và 1,4 triệu tấn hàng hoá mỗi ngày.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.