Purchase order

Purchase order (PO): yêu cầu mua hàng là chứng từ do các công ty, doanh nghiệp khi có nhu cầu mua hàng sẽ gửi đến nhà cung cấp sản phẩm, hàng hóa đó.

Khi bên bán xác nhận đơn hàng, purchase order sẽ trở thành một thỏa thuận mang tính ràng buộc giống như hợp đồng mà 2 bên mua bán ký kết, có thể hiểu PO giống như một phụ lục của hợp đồng và có giá trị thấp hơn hợp đồng ngoại thương.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.