Pilotage

Pilotage: Phi công hoặc hoa tiêu là điều hướng, sử dụng các điểm tham chiếu cố định trên biển hoặc trên đất liền, thường có tham khảo biểu đồ hải lý hoặc biểu đồ hàng không để có được vị trí của tàu hoặc máy bay đối với một khóa học hoặc vị trí mong muốn

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.