Pest

Trong xuất nhập khẩu, Pest là lất kỳ loài, chủng hoặc mẫu sinh vật có thể nhìn thấy được của thực vật, động vật hoặc tác nhân gây bệnh có hại cho thực vật hoặc sản phẩm thực vật.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.