Perils on the sea

Perils on the sea (tai nạn trên biển): là tai nạn xảy ra trong tình hình hoạt động bình thường trên biển.

Thí dụ: tàu bị bắt vì buôn lậu hàng hóa, tàu bị đánh chìm do sự phá hoại của một phần tử khiêu khích.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.