Perils of the sea

Perils of the sea (Hiểm họa/tai nạn của biển): Là tai nạn bất ngờ. Bao gồm các loại tai nạn: Cháy, nổ, đâm va, lật, chìm, mắc cạn, trôi dạt, mất tích,… được người bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm và chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.