Peer-to-Peer Service

Peer-to-Peer Service (P2P Service) hay Dịch vụ ngang hàng là một nền tảng phân quyền, theo đó hai cá nhân tương tác trực tiếp với nhau mà không qua trung gian hay bên thứ ba.

Thay vào đó, người mua và người bán giao dịch trực tiếp với nhau thông qua dịch vụ P2P.

Nền tảng P2P có thể cung cấp các dịch vụ như tìm kiếm, sàng lọc, xếp hạng, xử lí thanh toán hoặc chứng thư giao kèm điều kiện.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.