Outport / Outside port

Outport (Cảng dự bị): là cảng được sử dụng không thường xuyên hoặc dùng để trung chuyển hàng hóa của một hãng vận tải biển hoặc hãng thành viên của Công hội tàu chuyên tuyến. Cước phí vận chuyển hàng đến những cảng này đôi khi có thêm phần phụ phí gọi là phụ phí cảng dự bị

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.