Outbound Logistics

Outbound Logistics gồm các hoạt động như lưu trữ kho bãi và phân phối sản phẩm đến nơi nhận. Cụ thể như đến: nhà bán buôn, bán lẻ, khách hàng, xuất khẩu… Sao cho tối ưu về địa điểm, thời gian và chi phí nhằm tạo ra thành phẩm.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.