Open cover

Open cover (Bảo hiểm mở): Bảo hiểm mở là một loại hợp đồng bảo hiểm hàng hải trong đó công ty bảo hiểm đồng ý cung cấp bảo hiểm cho tất cả hàng hóa được vận chuyển trong thời hạn bảo hiểm. 

Bảo hiểm mở thường được mua bởi các công ty thực hiện các chuyến hàng thường xuyên, vì bảo hiểm bao trùm giúp họ không phải mua một hợp đồng mới mỗi khi chuyến hàng được thực hiện.

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.