Oil Tankers

Tàu chở dầu (Oil Tankers) là những tàu có một boong có trọng rất lớn trên 500.000 DWT, chiều dài trên 400 m, chiều rộng trên 65 m.

Tàu dầu thường có nhiều hầm (Tank) riêng biệt để chứa dầu, vừa để cân bằng tàu, vừa để ngăn không cho dầu chảy ra ngoài trong trường hợp có tai nạn. Một tàu dầu cực lớn (ULCC) có tới 30 tank như vậy.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.