Net rates

Net Rates hay giá cước gốc là cước mà các forwarder mua vào từ hãng tàu.

Giá cước mà các forwarder báo cho khách hàng thường không phải là net rates mà đã được cộng thêm lãi.

Cũng có trường hợp các forwarder sẽ bán net rates cho khách hàng, tuy nhiên, đi kèm đó các khoản phụ phí hay local charges được nâng cao lên để bù đắp chi phí.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.