Neo-Panamax

New-Panamax hay Neo-Panamax (NPX): Những con tàu được thiết kế để phù hợp với âu thuyền của Kênh đào Panama mở rộng, được khai trương vào tháng 6 năm 2016. Những con tàu này có sức chở khoảng 12.500 TEU

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.