Navigable inland waterway

Navigable inland waterway là đường thuỷ nội địa mà tàu (Vessel) có trọng tải trên 50 tấn có thể đi lại khi có tải trọng bình thường. Bao gồm các tuyến đường thủy có tính chất hàng hải, các tuyến đường thủy được các quốc gia chỉ định là phù hợp cho việc đi lại chủ yếu của tàu biển.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.