Maiden call

Trong vận chuyển đường biển, Maiden call (lần cập cảng đầu tiên) là lần đầu tiên một con tàu cụ thể cập cảng. Một buổi lễ có thể được tổ chức để kỉ niệm ngày này.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.