Lumpsum freight

Giá thuê bao hay cước thuê bao (Lumpsum freight) là tiền cước phí được tính và trả căn cứ theo toàn bộ trọng tải hoặc dung tích của con tàu đã được thuê bao (Lumpsum charter) thay vì theo khối lượng hoặc trọng lượng thực tế của hàng chuyên chở.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.