LTL

LTL (Less than truckload – vận chuyển hàng lẻ bằng xe tải). Vận chuyển LTL là việc vận chuyển những hàng hóa mà khối lượng của nó ít hơn so với một chiếc xe tải thông thường.

Nói một cách dễ hiểu, phương pháp LTL là ghép các sản phẩm của mình với những người khác sao cho đủ khối lượng hàng hóa và bạn chỉ việc trả cho không gian hàng hóa của mình chiếm dụng mà thôi.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.