Logistics Strategy

Logistics Strategy hay Chiến lược Logistics là phương tiện để tìm ra cách phân phối hàng hóa hiệu quả nhất và duy trì mức độ dịch vụ một cách tốt nhất. Những chiến lược này tùy thuộc vào từng sản phẩm, từng quốc gia hoặc mỗi khách hàng khác nhau.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.