lockdown

Lệnh phong tỏa (lockdown) tình huống khẩn cấp được chính quyền của một quốc gia ban hành mà mọi người không được phép tự do ra vào hoặc đi lại trong tòa nhà hoặc khu vực vì nguy hiểm. Trong đại dịch covid 19, Lockdown là công cụ được các nhà cầm quyền sử dụng để kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên những biện pháp này đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoat động logistics toàn cầu
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.