LNG Carriers

Tàu LNG hay LNG Carriers là loại tàu được sử dụng để vận chuyển LNG (Liquified Natural Gas) – khí tự nhiên Hóa lỏng (thường là metan).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.