LNG Carrier

Tàu chở hơi đốt thiên nhiên hoá lỏng – (Liquefied Natural Gas – LNG Carrier), là loại tàu có cấu tạo đặc biệt để chuyên chở hơi đốt thiên nhiên đã được hoá lỏng tại các nhà máy ở các trung tâm sản xuất, khai thác hơi đốt thiên nhiên của thế giới.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.